Wyłoniono laureatów konkursu "Pracodawca Jutra 2015"

Przewiduje się, że zapotrzebowanie na pracowników o średnim poziomie kwalifikacji, głównie zawodowych, wzrośnie między 2010 a 2020r. o ponad 3,5 mln. Część pracodawców aktywnie realizuje działania o...

11.12.2015

Co dziesiąty Polak pracuje w szarej strefie

Prawie 2 miliony Polaków podejmuje pracę bez jakiejkolwiek umowy wynika zraportu przygotowanego przezForum Obywatelskiego Rozwoju. Szara strefa ogranicza tempo wzrostu gospodarczego iodbija się na...

11.12.2015

Wigilia firmowa, czyli sposób na integrację zespołu

Jednym z najlepszych sposób do budowania dobrych relacji między współpracownikami jest organizacja spotkań integracyjnych, podczas których pracodawca oraz podwładni mają okazję poznać się bliżej na...

11.12.2015

Rośnie zaufanie do ZUS

Zaufanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ciągu ostatnich ośmiu lat wzrosło o blisko 10 proc. Tak wynika z najbardziej miarodajnych w tym aspekcie danych zawartych w najnowszej Diagnozie...

10.12.2015

Praca w święta do zmiany

Rząd chce zweryfikować rodzaje obowiązków, które można wykonywać w niedziele i dni świąteczne. Jak donosi Dziennik Gazeta Prawna zmienić się mogą także przepisy dotyczące zakazu pracy w handlu.

10.12.2015

Jak chronić słuch poza miejscem pracy?

BHP

Dzięki przepisom mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa narządowi słuchu w zakresie potencjalnie szkodliwej ekspozycji na hałas, pracownicy podlegają obecnie coraz skuteczniejszej ochronie. Ilu z...

10.12.2015