Aby zwiększyć różnorodność w miejscu pracy, w BBC ustanowiono nową strategię. Podczas rekrutacji na kluczowe stanowiska z CV usuwane będą dane takie jak imię i nazwisko oraz nazwa szkoły, do której uczęszczał kandydat.

Taki zabieg ma na celu zwiększenie różnorodności wśród menedżerów oraz w całej firmie. Zarząd BBC chciałby, aby przynajmniej 10 proc. stażystów stanowiły osoby z niepełnosprawnością. Procedura ma także wzmocnić reprezentację różnych grup pracowniczych na wyższym szczeblu.

W kwestionariuszach rekrutacyjnych pojawią się pytania, czy dana osoba ukończyła szkołę państwową czy prywatną, a także ile osób w rodzinie kandydata jest absolwentami studiów wyższych. To wszystko ma zapewnić zatrudnienie kandydatów reprezentujących różne środowiska.

BBC stawia na różnorodność już od jakiegoś czasu, a jednym z celów jest zatrudnienie kobiet na stanowiskach prezenterek. Do 2020 roku 50 proc. prezenterek stanowić mają kobiety.

Już obecnie w BBC pracuje ponad 48 proc. kobiet, z czego 41 proc. na stanowiskach menedżerskich.

Więcej: www.hrmagazine.co.uk/article-details/bbc-embraces-blind-recruitment

Źródło: HR Magazine, stan z dnia 9 maja 2016 r.