Obcokrajowcy w Polsce wciąż chętnie zatrudniani

W tym roku liczba pozwoleń na pracę może być 15 proc. większa niżw 2011 rokui to mimo wysokiej stopy bezrobocia wkraju wynika zraportu agencji EastWestLink. Najliczniejszą grupę wciąż stanowią...

15.08.2012

Konieczna reforma systemu pośrednictwa pracy

Resort pracy przygotowuje reformę, która spowoduje, że urzędy pracy zajmą się wyłącznie bezrobotnymi faktycznie potrzebującymi wsparcia, a nie rejestrującymi się jedynie po to, by uzyskać tytuł do...

15.08.2012

Prezydent podpisał ustawę o rehabilitacji

Prezydent podpisał ustawę z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa podnosi od...

14.08.2012

Urlop wychowawczy będzie dłuższy o miesiąc

Od początku 2013 roku urlop wychowawczy będzie wynosił 37 miesięcy. Z tego wymiaru dla każdego z rodziców zostanie przeznaczony jeden miesiąc urlopu wychowawczego, który będzie nieprzenoszalny....

14.08.2012

Umowa o pracę to nie książka życzeń

O tym, czy pracodawca może karać finansowo za spóźnienia i niewłaściwy ubiór pracownika oraz zabraniać mu pracy po godzinach w innej firmie, rozmawiamy ze Sławomirem Paruchem, radcą prawnym...

14.08.2012

80 proc. zasiłku chorobowego dla funkcjonariuszy

MSW przesłało Federacji Związków Zawodowych informacje ws. nowych zasad wypłacania zasiłków chorobowych dla funkcjonariuszy. Swoje uwagi do projektu związkowcy mają przesłać ministerstwu po 20...

14.08.2012

Dni wolne na opiekę nie dla wszystkich rodziców

Pracownik wychowujący dziecko lub dzieci ma prawo do dodatkowych dni wolnych. Jest to uprawnienie pracownika, którego realizacja nie jest uzależniona od wystąpienia zdarzeń typu: choroba dziecka,...

14.08.2012

Jak przezwyciężyć globalny niedobór talentów?

ManpowerGroup, światowy lider w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań dla rynku pracy, opublikował opracowanie eksperckie Jak przezwyciężyć globalny niedobór talentów. Dokument przedstawia strategie...

14.08.2012

Przez co najczęściej spóźniamy się do pracy?

Coraz bardziej niepewna sytuacja na rynku pracy sprawiła, że liczba spóźnień z miesiąca na miesiąc maleje. Mimo to koszty ponoszone z tego tytułu przez polskich pracodawców sięgają nawet 12,2...

13.08.2012