MPiPS podjęło decyzję w sprawie urlopu rodzicielskiegoMinisterstwo Pracy i Polityki Społecznej...
13.08.2012
Co zrobić, aby minimalizować negatywne napięcie towarzyszące szukaniu zatrudnienia? Czy zawsze...
Gazeta Prawna
13.08.2012
Coraz bardziej niepewna sytuacja na rynku pracy sprawiła, że liczba spóźnień z miesiąca na miesiąc...
13.08.2012
Wysokość składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe wyrażona jest w formie...
Piotr Kostrzewa
13.08.2012
BHP
OPZZ zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego nowelizację ustawy o emeryturach z FUS z maja br. -...
13.08.2012
Liczniejsi doradcy zawodowi, większa efektywność aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, więcej...
13.08.2012
Nie znajdziemy w prawie pracy przepisów o trybie kontroli korespondencji pracowników, nagrywaniu...
Prawo.pl
13.08.2012
Zepsuty monitor, pralka, lodówka, czy telefon nie będą problemem, jeśli oddamy je do ekologicznego...
13.08.2012
BHP
Obecnie trend wellnessu korporacyjnego (ang. corporate wellness), w Europie nazywanego też Health...
13.08.2012
Rozporządzeniem z dnia 1 sierpnia br. Minister Pracy i Polityki Społecznej dokonał zmiany...
Jarosław Zasada
12.08.2012
BHP
Olimpiada trwa i jak wynika z przeprowadzonych ankiet, cierpią na tym pracodawcy.
10.08.2012
Podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe we wrześniu, październiku i...
10.08.2012
Od 1 września maleje wysokość wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników...
10.08.2012
Według ekspertów firmy Work Service, po zamknięciu sezonu Euro 2012, najwięcej ofert pochodzi...
10.08.2012
Pracownicy, którzy przed wejściem w życie tzw. ustawy antykryzysowej, czyli przed 22 sierpnia 2009...
10.08.2012
Łazarski to studia na prestiżowej warszawskiej uczelni, jednej z najdłużej istniejących wśród...
Jacek Górski
10.08.2012
Praca zmianowa ma negatywny wpływ na zdrowie pracownikówOkazuje się, że pracownicy zatrudnieni w...
09.08.2012
Pracodawca wypowiedział umowę o pracę, pracownika obowiązywał 3 miesięczny okres wypowiedzenia. W...
09.08.2012
Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości...
09.08.2012
Pracownik wykonujący cięcie termiczne metali z użyciem tlenu i acetylenu zobowiązany jest posiadać...
Kazimierz Kościukiewicz
09.08.2012
BHP
Ministerstwo Pracy planuje od 1 stycznia 2013 r. zmianę zasad przyznawania świadczenia...
09.08.2012
Turystyka, infrastruktura i budownictwo. Głównie w tych sektorach przed, w trakcie i po Euro 2012...
09.08.2012
W 2011 roku najwyższe wynagrodzenie otrzymał prezes ComArch SA. Jego zarobki osiągnęły wartość 11...
08.08.2012
Z danych firmy Work Service wynika, że w 2011 r. absencje chorobowe kosztowały polskie firmy i ZUS...
08.08.2012
Eurostat opublikował dane o stopie bezrobocia w strefie euro w czerwcu 2012 r. i wyniosła ona 11,2...
08.08.2012
Z danych Eurostatu wynika, że Polska znajduje się na trzecim miejscu w Europie pod względem liczby...
08.08.2012
Jak się okazuje wakacje nie są już lekarstwem na codzienny stres w pracy.
08.08.2012
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność negatywnie zaopiniowało projekt rozporządzenia w...
08.08.2012
NSZZ Solidarność przygotował skargę na Rzeczpospolitą Polską do Komisji Europejskiej w sprawie...
08.08.2012
W dniu 7 sierpnia 2012 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów i związków zawodowych...
08.08.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski