Pracownik ochrony m.in. legitymuje i rejestruje osoby wchodzące do chronionego obiektu lub obszaru, kontroluje pojazdy wjeżdżające i opuszczające ten obszar, obserwuje kamery nadzoru wizualnego, konwojuje mienie, a także udziela pierwszej pomocy przedlekarskiej. W przypadku pracownika ochrony należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyko związane z agresją osób trzecich, mogące powodować obrażenia ciała, a w przypadkach krańcowych – śmierć. Dla zminimalizowania tego niebezpieczeństwa, ochroniarz powinien przestrzegać procedur i instrukcji bezpieczeństwa, a gdy wymagają tego wykonywane prace ochroniarskie – zapoznać się z technikami samoobrony. Duże znaczenie przy omawianym zatrudnieniu ma także obciążenie emocjonalne. Stres może wynikać m.in. z obawy przed agresją innych osób, z konieczności długotrwałej koncentracji uwagi oraz długotrwałej pracy zmianowej. Eliminacja napięcia nerwowego jest możliwa dzięki przestrzeganiu ustalonych procedur oraz zainteresowaniu i pomocy udzielonej przez przełożonego.

Źródło: Przyjaciel przy pracy 2010, nr 9, s. 14-17, Ryszard Bryła