Czy nieskorzystanie przez pracownika ze skierowania na kontrolne badanie lekarskie może stanowić...
Edward Kołodziejczyk
18.12.2012
BHP
W 2013 r. w kopalniach węgla kamiennego mają pojawić się czarne skrzynki - autonomiczne urządzenia...
PAP
18.12.2012
BHP
Spowolnienie gospodarcze zmusza część przedsiębiorców do redukcji etatów, które przybierają również...
18.12.2012
Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym...
Ewa Drzewiecka
18.12.2012
Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej...
Krzysztof Zamajtys
18.12.2012
BHP
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 2012 r., z początkiem 2013 r. miesięczne...
18.12.2012
3M to jeden z najbardziej pożądanych pracodawców 2012 w opinii specjalistów i menadżerów w...
17.12.2012
Klub Parlamentarny PO przedstawił projekt poselski nowelizujący Kodeks pracy w zakresie czasu...
17.12.2012
W trakcie 30. posiedzenia Sejm uchwalił nowelizację ustawy o pracownikach samorządowych oraz...
17.12.2012
Państwowa Inspekcja Pracy i Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zawarły...
Jarosław Zasada
17.12.2012
BHP
Jedna kontrola pracodawcy zamiast dwóch. To, jak przedsiębiorcy i instytucje przestrzegają zapisów...
Krzysztof Sobczak
17.12.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzi kolejnąakcję przypominającą ubezpieczonym o obowiązku...
Agnieszka Rosa
17.12.2012
22 grudnia podczas kontroli Inspekcji Transportu Drogowego w punkcie w okolicach Warszawy kierowcy...
PAP
16.12.2012
BHP
Sejm na posiedzeniu w dniu 13 grudnia br. przyjął sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z...
Jarosław Zasada
16.12.2012
BHP
W stanowisku przyjętym na posiedzeniu dnia 10 grudnia br. w siedzibie Sejmu Rada Ochrony Pracy...
Jarosław Zasada
15.12.2012
BHP
Dwaj 36-letni mężczyźni zginęli w piątek w wyniku zawalenia się dachu opuszczonej, pofabrycznej...
PAP
14.12.2012
BHP
Zatrudnienie w III kwartale 2012 roku w Polsce spadło o 3,5 proc. rok do roku - podał w piątek...
14.12.2012
Od czasu przystąpienia Polski do UE, w kraju odnotowano wzrost wskaźnika zatrudnienia aż o 10...
14.12.2012
Według badania przeprowadzonego przez Workforce Institute na 10.123 pracownikach, większość z nich...
14.12.2012
Osoby o samolubnym i agresywnym usposobieniu łatwiej awansują i są znacznie częściej postrzegani...
14.12.2012
Od stycznia zmieni się wysokość składek odprowadzanych przez przedsiębiorców na ubezpieczenia...
14.12.2012
Niepewność i nieprzewidywalność to słowa najczęściej używane przez ekonomistów w ostatnich latach...
14.12.2012
Wprowadzenie elastycznego czasu pracy i możliwości wydłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy z...
13.12.2012
Pełnomocnik firmy remontowej usłyszał zarzut ws. śmierci dwóch pracowników, którzy zginęli po...
PAP
13.12.2012
BHP
Kolejny rok wzrasta liczba przypadków nadużywania umów cywilno-prawnych, czyli zawierania ich w...
13.12.2012
12 grudnia 2012 r. Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone wnioski Prezydenta Rzeczypospolitej...
Ewa Drzewiecka
13.12.2012
Wtrakcie 30. posiedzenia Sejm rozpatrzy stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych...
13.12.2012
Tylko 2 proc. największych globalnych firm potwierdza, że ich organizacje umiejętnie stosują w...
13.12.2012
Zgodnie z Kodeksem pracy wykaz rodzajów prac, przy których istnieje ryzyko wystąpienia szczególnego...
Krzysztof Zamajtys
13.12.2012
BHP
W dniu 1 stycznia 2013 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o...
13.12.2012