Chodzi tu przede wszystkim o profile, komentarz i zdjęcia zamieszczane w serwisach społecznościowych. Wytyczne te są dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, pracownicy powinni rozważnie wypowiadać się na temat swojego pracodawcy i kolegów. Wypowiedzi te nie mogą kształtować negatywnego wizerunku firmy. Po drugie, nie wskazane jest publikowanie zdjęć i komentarzy sprzecznych ze wzorcem danego zawodu, funkcji czy stanowiska, np. nauczyciela, urzędnika, doradcy klienta.

Ewa Drzewiecka