Prawo.pl
Tylko dolne granice płac na uczelniach chce określić ministerstwo nauki i podtrzymuje obietnicę...
Rybicka Urszula
22.06.2012
Warunki, formę i tryb przeprowadzania egzaminu dla doradców do spraw bezpieczeństwa w zakresie...
Jarosław Zasada
22.06.2012
BHP
Ponad 50 proc. pracowników wzięło udział już w referendum strajkowym, które trwa od środy w...
Konopka Krzysztof
21.06.2012
Podjęcie przez asystenta sędziego nauki na aplikacji radcowskiej lub adwokackiej może być ocenione...
Michał Culepa
21.06.2012
Rada Pracowników ustala z pracodawcą zasady i tryb przekazywania informacji i przeprowadzania...
21.06.2012
BHP
Rząd chce zlikwidować przywileje urzędników. M.in. mają zniknąć trzynastki, nagrody jubileuszowe...
Stolarski Mieczysław
21.06.2012
Integralną cechą stosunku pracy jest funkcja kontrolna realizowana przez pracodawcę. Zasada ta...
21.06.2012
Czy pracę wyłącznie na drugą zmianę można rozpatrywać w kategoriach dyskryminacji w zatrudnieniu?
21.06.2012
Zgodnie z art. 94 pkt. Kodeksu Pracy, pracodawca jest zobowiązany stosować obiektywne i...
21.06.2012
Rada Ministrów przyjęła 19 czerwca założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy,...
20.06.2012
BHP
Minimalna zawartość dokumentacji powypadkowej gromadzonej w związku z wypadkiem przy pracy została...
Krzysztof Zamajtys
20.06.2012
BHP
Sprzeczne z Konstytucją jest niezastosowanie przepisów uzupełniających podstawę wymiaru zasiłków...
20.06.2012
Przeciętne wynagrodzenie brutto w maju wyniosło 3 tys. 617,98 zł, co oznacza, że wzrosło o 3,8...
Chinowski Nikodem
19.06.2012
HR
Pracownicy firm ochroniarskich kontrolujący pasażerów i ich bagaż przed lotem przeprowadzili we...
Lepiarz Jacek
19.06.2012
54 proc. polityków, urzędników, ekspertów, dziennikarzy negatywnie ocenia obecną sytuację na rynku...
19.06.2012
Zgodnie z wymogami UE do końca roku Polska musi ograniczyć o 25 proc. liczbę wypadków pracowników....
19.06.2012
BHP
Czy wypłata świadczeń z ZFŚS może być uzależniona od wymiaru czasu pracy?
19.06.2012
W związku z dynamicznym rozwojem, znana firma Empik, dysponująca siecią salonów w Polsce i na...
Paweł Berłowski Agnieszka Iwańska
19.06.2012
Świadczenie urlopowe wypłaca pracodawca raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku...
19.06.2012
Warunki bezpieczeństwa i higieny służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz zakres, w jakim do...
Jarosław Zasada
19.06.2012
BHP
Krzysztof Tomala z Naczęsławic w pow. kędzierzyńsko-kozielskim zajął I miejsce w regionalnej edycji...
18.06.2012
BHP
Kto deklaruje największą liczbę godzin pracy w tygodniu?Niepracujące kobiety, które są zajęte o...
18.06.2012
Czas poświęcony przez pracownika na przygotowanie się do wykonywania pracy (np. przebranie się w...
Maciej Ambroziewicz
18.06.2012
BHP
W wielu krajach UE istniał i nadal istnieje problem nielegalnej imigracji oraz nielegalnego...
18.06.2012
Nadeszła Era Człowieka, czyli nowa epoka, w której ludzie stają się najważniejszym i najbardziej...
Leszek Kurycyn
18.06.2012