Charakter wykonywanych podczas inwestycji budowlanych czynności niesie za sobą wysokie ryzyko...
19.10.2011
BHP
Ławnik, niezawodowy członek składu orzekającego (sądu), stanowiący czynnik społeczny w wymiarze...
Roman Majer
19.10.2011
BHP
Zbyt szczegłowe obowiązki pracodawcw z zakresu BHP czy nieprecyzyjne przepisy o ewidencji czasu...
17.10.2011
Ubezpieczenia społeczne HR
Dozór techniczny jest wykonywany przez państwowe organy (jednostki) Urzędu Dozoru Technicznego,...
Edward Kołodziejczyk
17.10.2011
BHP
Ile czasu ma pracownik na odwołanie się do sądu o sprostowanie protokołu powypadkowego np. w...
Kamil Szymański
17.10.2011
BHP
ZUS nie może nakładać na pracodawcę kar finansowych za posługiwanie się starym numerem Polskiej...
Agnieszka Rosa
14.10.2011
HR
wysoki poziom obsługi. 2.   Ujednolicenie sposobu komunikowania. Szkoły...
Paweł Berłowski Joanna Miszczak
14.10.2011
Ubezpieczenia społeczne HR
A czy Ty zarejestrowałeś się już na bezpłatną konferencję dla branży HR?
Jacek Górski
13.10.2011
Pracownica jest zatrudniona od 22 maja 2009 r. Umowa kończy się 30 maja 2011 r. Od 12 października...
Barbara Tomaszewska
13.10.2011
W związku ze zgłoszeniem podejrzenia choroby zawodowej pracownik otrzymał Kartę oceny narażenia...
Kamil Szymański
13.10.2011
BHP
Czy po przejęciu przez jedną spółkę dwóch innych, mających siedziby w innych województwach, należy...
Kazimierz Kościukiewicz
13.10.2011
BHP
Obowiązek wykonania oceny ryzyka zawodowego po stronie pracodawcy został zawarty w rozporządzeniu...
Krzysztof Zamajtys
12.10.2011
BHP
Do 70% przeciętnego wynagrodzenia będą mogły zarobić osoby pobierające rentę socjalną bez obawy...
Agnieszka Rosa
12.10.2011
Ubezpieczenia społeczne HR
Oprócz umowy o pracę popularną formą zatrudniania jest zlecenie, jak też umowa o dzieło. Powyższe...
Łukasz Wawszczak
12.10.2011
BHP
11.10.2011
Ubezpieczenia społeczne