Prawo.pl
Karty, których przeznaczeniem jest dofinansowanie posiłków pracownikom przez ich pracodawcę, są...
09.01.2014
Do zakresu działania MON-owskiej służby bhp należy w szczególności przeprowadzanie kontroli...
Edward Kołodziejczyk
09.01.2014
BHP
Ponad połowy nadużyć w polskich spółkach dokonują szefowie tych firm alarmuje Rzeczpospolita.
09.01.2014
Firmy energetyczne mogą zawierać z pracownikami umowy o zakazie konkurencji, nawet jeśli...
09.01.2014
W jaki sposób sytuacja gospodarcza odbija się na zaangażowaniu pracowników? Jak zaangażowanie...
09.01.2014
Senacka komisja poparła projekt dotyczący ochrony roszczeń pracowniczych na wypadek...
08.01.2014
Sejmowa komisja sprawiedliwości poparła w środę projekt nowelizacji, który ma objąć sędziów i...
Jabłoński Marcin
08.01.2014
Stopa bezrobocia w strefie euro w listopadzie 2013 r. po uwzględnieniu czynników sezonowych...
08.01.2014
Stopa bezrobocia, po dostosowaniu sezonowym, w listopadzie 2013 roku, według metodologii Eurostatu...
08.01.2014
Przerwanie stażu, na który bezrobotny został skierowany przez urząd pracy, w związku z...
Anna Dudrewicz
08.01.2014
Pracownicy, którzy chcą, żeby ich roczne dochody rozliczył pracodawca powinni przed 10 stycznia...
Jolanta Mazur
08.01.2014
Okresy niewykonywania pracy przed 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych będą uznawane...
08.01.2014
270 nowych funkcjonariuszy zamierza przyjąć do służby w 2014 roku mazowiecka policja. Pierwsze...
Pecka Ilona
08.01.2014
HR
Operator wózka jezdniowego powinien używać kamizelki ostrzegawczej lub ubrania ostrzegawczego (np....
Kazimierz Kościukiewicz
08.01.2014
BHP
Pojęcie rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej obejmuje także osoby niezatrudnione i...
Anna Dudrewicz
08.01.2014
Dnia 22 stycznia 2014 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju...
Jarosław Zasada
08.01.2014
BHP
Komisja Europejska analizuje odpowiedź polskiego rządu ws. stosowania umów o pracę na czas...
07.01.2014
Nawet 300 osób może w przyszłym roku odejść z PKP Intercity. Przewoźnik zapewnia, że ostateczne...
Kalińska Agata
07.01.2014
HR
Od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które...
Weronika Adamczyk
07.01.2014
Zarząd Kompanii Węglowej (KW) zadeklarował możliwość korekt w projekcie programu restrukturyzacji...
Błoński Marek
07.01.2014
Jest wiele powodów, które uzasadniają przyczyny niemożności znalezienia pracy przez młode osoby. Te...
07.01.2014
Jednym z antidotum na spowolnienie gospodarcze i walkę z bezrobociem, szczególnie wśród osób...
07.01.2014
Szef MSZ Radosław Sikorski krytycznie wypowiedział się na Twitterze o planach pozbawienia zasiłków...
Świdlicki Andrzej
07.01.2014
Ubezpieczenia społeczne
Nie można wstecznie odebrać uprawnień do świadczeń już wypłaconych w sytuacji, gdy upłynął już...
Anna Dudrewicz
07.01.2014
Z sondy DGP wynika, że szefowie jednostek administracji centralnej nie są zainteresowani...
07.01.2014
Cudzoziemcy, którzy chcą osiedlić się w Polsce, tu studiować i pracować, od maja będą mieli...
07.01.2014
Absolwenci kierunków technicznych zarabiają więcej i wciąż jest na nich zapotrzebowanie, za to...
07.01.2014
Od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje nowa wersja programu Płatnik w rozliczeniach z ZUS. Dostosowuje...
Agnieszka Rosa
07.01.2014
W 2014 roku Państwowa Inspekcja Pracy planuje przeprowadzić 88 tysięcy kontroli. Szczególna uwaga...
06.01.2014
Pracownik otrzymuje minimalne wynagrodzenie. Została na niego nałożona kara nagany przez co nie...
Małgorzata Skibińska
06.01.2014