To prestiżowe przedsięwzięcie  organizowane przez największą w Polsce organizację zrzeszającą pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.

Ideą konkursu Lodołamacze jest wyłonienie i nagradzanie osób prywatnych i pracodawców wybitnie angażujących się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego. Lodołamacz to firma, która przełamuje stereotypy i uprzedzenia oraz integruje osoby niepełnosprawne, a także wyróżnia się ciągłym podnoszeniem standardów miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.

Udział w konkursie mogą wziąć: firmy, instytucje, organizacje bez względu na reprezentowaną branżę i wielkość. Można startować w trzech kategoriach: Zakład Pracy Chronionej, Otwarty Rynek oraz Instytucja. Formularze można wysyłać do 15 sierpnia. Szczegóły na temat konkursu można znaleźć na www.lodolamacze.info.pl.

Źródło: www.popon.pl