Takie zmiany przewiduje wchodząca w życie 1 czerwca ustawa z 24 stycznia 2014 r. oraz ustawa z 14 marca 2014 r. regulujące funkcjonowanie służb, sądów i prokuratury.
Rząd, który przygotował te zmiany, przyznawał, że sędziowie, a także prokuratorzy - w ramach swych obowiązków - sprawują specyficzny rodzaj służby państwowej, dlatego też nie można mówić o tym, iż są zatrudnieni w klasycznym sensie tego słowa. Zaproponowano zatem, by kwestie świadczeń za zwolnienia chorobowe regulować w ustawach właściwych dla tych zawodów, ale tak samo, jak stanowi powszechna reguła z kodeksu pracy, odnosząca się do pracowników. Świadczenia te mają więc wynosić 80 proc. wynagrodzenia, jak u innych zatrudnionych,

Więcej na ten temat: Chorobowe sędziów i prokuratorów już jak u wszystkich