Kampania zachęcająca młode kobiety do podejmowania pracy i zakładania własnych firm w Podlaskiem...
05.05.2014
HR
Zgodnie z wyrokiem SN z dnia 8 grudnia 1997 r., II UKN 377/97, członkom rodziny pracownika, który...
Edward Kołodziejczyk
04.05.2014
Zmiany w dostępie do 101 zawodów, w których wymaga się obecnie posiadania uprawnień państwowych -...
04.05.2014
Szacuje się, że każdego roku dochodzi do ponad 70.000 zgonów związanych z narażeniem na substancje...
Edward Kołodziejczyk
04.05.2014
BHP
4 maja Kościół katolicki w Polsce obchodzi uroczystość św. Floriana - patrona strażaków. Za swego...
Krzysztof Sobczak
04.05.2014
BHP
Zarobki robotników zatrudnionych w sektorze publicznym są wyższe niż ich kolegów po fachu...
04.05.2014
Rozpatrując we wtorek i środę konstytucyjność podwyższenia wieku emerytalnego, Trybunał...
04.05.2014
Ubezpieczenia społeczne
Przepisy podwyższające wiek emerytalny, zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego przez Solidarność,...
04.05.2014
Podwyższenie wieku emerytalnego i zrównanie go dla kobiet i mężczyzn jest generalnie konstytucyjne;...
04.05.2014
Ubezpieczenia społeczne
Zawierając umowę należy szczególnie zwrócić uwagę na jej zapis. To nie nagłówek, lecz treść umowy...
04.05.2014
496 tys. zł wypłacono z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na wynagrodzenia...
04.05.2014
Od początku roku do końca kwietnia lasy paliły się w Polsce blisko 2 tys. razy. Po Portugalii i...
PAP
03.05.2014
BHP
Wyniki globalnej ankiety pokazują, że ponad dwie trzecie pracowników uznaje stres za główny powód...
03.05.2014
Pracodawcy obowiązani są za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w...
Weronika Adamczyk
03.05.2014
Prawie 140 osób znalazło pracę w nowym zakładzie szwajcarskiej firmy chemicznej Clariant w...
03.05.2014
HR
Już niemal połowa dużych firm w Wielkiej Brytanii oferuje umowy w wymiarze zero godzin. Politycy...
Krzysztof Sobczak
02.05.2014
Urząd Dozoru Technicznego zawarł w dniu 29 kwietnia 2014 r. ramowe porozumienie o współpracy z...
Jarosław Zasada
02.05.2014
BHP
Na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach 24 kwietnia br. odbyła się konferencja: Kształcenie dla...
Jarosław Zasada
02.05.2014
BHP
28 proc. młodych zgodziłoby się pracować w złej atmosferze, gdyby był to warunek zatrudnienia.
Marta Schodzińska
02.05.2014
Służba medycyny pracy przejęła obowiązki profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz...
Edward Kołodziejczyk
02.05.2014
BHP
2 miliony nowych miejsc pracy i o 9,5 pkt proc. niższe bezrobocie, to wynik, który osiągnęła Polska...
02.05.2014
Akademickie Biura Karier działają już na trzech czwartych uczelni wyższych w Polsce. Ich...
02.05.2014
HR
Koniec kwietnia to czas składania oświadczeń majątkowych m.in. przez władze miast i gmin. Z...
02.05.2014
Czy pracownik traci prawo do odebrania dnia wolnego za dzień 3 maja 2014 r., jeżeli w tym czasie...
Małgorzata Skibińska
02.05.2014
W czasie ostatniego kryzysu gospodarczego i podczas przedłużającego się okresu wychodzenia z niego,...
Monika Dawid-Sawicka
02.05.2014
Na połowę maja zaplanowane jest posiedzenie Komisji Trójstronnej, podczas którego mają być omówione...
01.05.2014
Ubezpieczenia społeczne
Dzień 1 maja, obchodzony jako Święto Pracy, jest także dniem, w którym Kościół czci św. Józefa -...
PAP
01.05.2014
BHP
Dzień 1 maja, obchodzony jako Święto Pracy, jest także dniem, w którym Kościół czci św. Józefa -...
Karnacewicz Stanisław
01.05.2014
Od dziś obowiązują zmiany w zatrudnianiu obcokrajowców. Nowa ustawa o cudzoziemcach podpisana przez...
Marta Schodzińska
01.05.2014
HR
HR Index dostarczy menedżerom i zespołom HR wiedzę o najlepszych rozwiązaniach zarządzania...
Irmina Gocan
01.05.2014