Podczas obrad członkowie delegacji jednostek polskiego i rosyjskiego dozoru technicznego przedstawili prezentacje, obejmujące zagadnienia będące w zainteresowaniu obu stron, dotyczące: statystyk i analizowania przyczyn wypadków przy eksploatacji urządzeń technicznych, kwestii wydłużania czasu eksploatacji niektórych urządzeń technicznych, wykonywania dozoru technicznego nad urządzeniami transportu bliskiego oraz urządzeniami ciśnieniowymi, a także regulacji prawnych w zakresie sprawdzania kwalifikacji personelu obsługującego i konserwującego urządzenia techniczne oraz zmian w prawodawstwie dotyczącym dozoru technicznego.
Ponadto, delegacja Rostechnadzoru miała okazję zapoznać się z praktycznym wymiarem działań dozorowych podczas wizyty w Elektrowni Wodnej „Żarnowiec", Elektrociepłowni Władysławowo, a także w obiektach stoczni oraz terminala kontenerowego w Gdyni.