Prawo.pl
Większość 20- i 30-latków deklaruje, iż wysyłanie ofert pracy nie ma sensu. Aż 64 proc. młodych...
24.01.2014
HR
Za 2012 r. płatnik składek złożył ZUS IWA, gdyż zatrudnienie wynosiło 12 osób. W 2013 r....
Magdalena Kostrzewa
23.01.2014
Zarząd Kompanii Węglowej przyjął w czwartek program restrukturyzacji spółki, wprowadzając w nim...
23.01.2014
Polska to pierwsza w Europie i trzecia na świecie lokalizacja usług biznesowych. Tę tezę Związku...
23.01.2014
Przy lekkiej pracy fizycznej, np. w biurach, temperatura nie powinna być niższa niż 18 stopni C....
Jarosław Zasada
23.01.2014
BHP
Elektryk posiadający uprawnienia eksploatacyjne urządzeń instalacji i sieci do 1 kV w zakresie...
Kazimierz Kościukiewicz
23.01.2014
BHP
Na 24 stycznia br. zaplanowano uroczystość podpisania porozumienia w sprawie zasad współpracy...
Jarosław Zasada
23.01.2014
BHP
W obwieszczeniu z dnia 15 października 2013 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 112) Minister Środowiska...
Jarosław Zasada
23.01.2014
BHP
Eksperci nie wykluczają, że przedsiębiorcy będą żądać od pracowników odpracowania wyjść na...
23.01.2014
Sejmowa komisja spraw wewnętrznych w środę wieczorem negatywnie zaopiniowała wniosek PiS o...
22.01.2014
NSZZ Solidarność jest rozczarowana negatywną opinią rządu o poselskim projekcie ustawy zakazującej...
22.01.2014
HR
Do komisji spraw wewnętrznych Sejm odesłał w środę rządowy projekt dotyczący obniżenia - ze 100 do...
22.01.2014
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nie przewiduje podjęcia działań, które umożliwiłyby...
22.01.2014
Czy za pracownicę, która ukończyła 55 lat, jest zatrudniona wyłącznie na podstawie umowy zlecenia,...
Agata Kamińska
22.01.2014
W związku z wprowadzaną zmianą w systemie emerytalnym, której jednym z efektów będzie obniżenie...
Michał Malinowski
22.01.2014
Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego przeznaczył 162,5 mln zł na realizację w 2014 r....
22.01.2014
HR
W Sejmie trwają prace nad nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy....
22.01.2014
W 2013 roku mediana całkowitego wynagrodzenia brutto wyniosła 4 050 PLN - wynika z Ogólnopolskiego...
22.01.2014
Marszałek Sejmu Ewa Kopacz otworzyła 21 stycznia br. w hallu głównym Sejmu na I piętrze rocznicową...
Jarosław Zasada
22.01.2014
BHP
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 21 stycznia br. uznał, iż rozwiązanie stosunku pracy...
Katarzyna Warecka
22.01.2014
Pracownikom samorządowym zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych nie przysługują dodatki za...
21.01.2014
Znaczny wzrost ubóstwa wśród populacji w wieku produkcyjnym jest jednym z najbardziej namacalnych...
21.01.2014
Rada Ministrów przyjęła we wtorek założenia do projektu nowelizacji ustawy dotyczącej funduszu...
21.01.2014
Ubezpieczenia społeczne
Przekazanie obsługi tzw. trwale bezrobotnych z urzędów pracy do prywatnych agencji zatrudnienia -...
21.01.2014
HR
Firmy zatrudniające niepełnosprawnych łamią przepisy częściej niż te, które ubiegają się o status...
21.01.2014
Rada Ministrów zajęła stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy...
21.01.2014
Dnia 21 stycznia odbyło się kolejne posiedzenie Rady Ochrony Pracy (ROP). Program posiedzenia...
Jarosław Zasada
21.01.2014
BHP
Firma doradcza ErnstYoung będzie wspierać ZUS w przejęciu ponad 150 mld zł z OFE i umorzeniu...
21.01.2014
Trwający półtora miesiąca strajk w kopalni Budryk na przełomie 2007 i 2008 r. był legalny, jednak w...
21.01.2014
Policjanci, którzy ulegli wypadkowi na służbie albo doznali poważnego uszczerbku na zdrowiu powinni...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
21.01.2014
BHP