W tym roku grono Jury wraz z partnerem merytorycznym - Instytutem Analiz im. Karola Gaussa - wyłoniło cztery kompetencje, których poszukiwano u kandydatów na Top HR Managera. Były to: komunikacja działań HR, współpraca, nastawienie biznesowe, innowacyjność oraz dodatkowo: cierpliwość, bo droga do objęcia zaszczytnego tytułu nie jest ani łatwa ani krótka.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłosiło się ponad 400 osób, test kompetencyjny przeszło 220 osób, warsztaty z zakresu Evidence Based HR pomyślnie ukończyło 40 osób. Do ścisłego finału, sesji assesment center zakwalifikało się 20 osób. Wśród uczestników AC wyłoniono finałową dziesiątkę, która spotkała się na indywidualnych rozmowach z Jury konkursu.

Tytuł TOP HR MANAGERA 2014 otrzymała Pani Katarzyna Jarczok, kierownik działu personalnego w Finnveden Metal Structures Sp. z o.o. II miejsce przyznano Pani Ewie Olczyk-PapisHR Business Partnerowi wDanone Sp. Z. o.o. III miejsce w konkursie zajęła menedżer ds. administracji personalnej,wynagrodzeń, benefitów i płac w IBM Polska Sp. zo.o. - Pani Anna Topolska. Decyzją Jury przyznano również nagrodę specjalną, wyróżnienie za serce do biznesu i HRu dla Pani Marty Omelańczuk-Kanabus.

Nagrodą główną w tegorocznej edycji konkursu Top HR Manager były studia MBA Executive na Akademii im. Leona Koźmińskiego, program dla profesjonalistów SHR Prestige + Navigator Procedury Prawa Pracy oraz Prenumerata roczna magazynu Personel Plus.

Zwycięzcom oraz wszystkim laureatom pragniemy jeszcze raz pogratulować ogromnej wiedzy oraz niesamowitych umiejętności, którymi wykazali się podczas zmagań konkursowych. Dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom oraz zachęcamy do podjęcia wyzwania i uczestnictwa w kolejnej edycji konkursu, a tym samym walki o tytuł TOP HR MANAGERA 2015. 
 
Organizatorem konkursu Top HR Manager jest wydawnictwo Wolters Kluwer SA.  Więcej informacji na temat konkursu: www.tophrmanager.pl.