Nowe rozwiązania mają usprawnić funkcjonowanie głównie małych i średnich firm. Korzyści dla przedsiębiorców powinny wynieść ok. 0,9 mld zł już w pierwszym roku obowiązywania ustawy (według założeń miałaby ona wejść w życie 1 stycznia 2015r.). Do najważniejszych projektowanych zmian zaliczyć można zachowanie ważności orzeczenia lekarskiego przez nowego pracodawcę, który zatrudni pracownika na podobnym stanowisku. Obecnie przy każdej zmianie miejsca pracy pracownik musi wykonać badania lekarskie, choćby nawet miał wykonywać takie same zadania.
Projekt zakłada również, że mikroprzedsiębiorcy w pierwszym roku kalendarzowym, w którym zarejestrowali działalność nie będą musieli przekazywać danych statystycznych, z wyłączeniem informacji wymaganych prawem unijnym lub innymi zobowiązaniami międzynarodowymi. Ponadto, płatnik składek nie będzie musiał sprawdzać do 30 kwietnia prawidłowości danych przekazywanych ZUS w miesięcznych raportach imiennych, dotyczących poprzedniego roku kalendarzowego. W efekcie zostanie zniesiona kara w wysokości 5 tys. zł za niesprawdzenie tych danych przez płatnika.