W nowej strategii Unia ustaliła trzy główne wyzwania w dziedzinie bhp na najbliższe 6 lat. Zdaniem Komisji przede wszystkim konieczne jest uzyskanie poprawy w zakresie wdrażania istniejących zasad bhp. Mikro- i małym przedsiębiorcom chce zaproponować m.in. interaktywną pomoc techniczną w postaci internetowej platformy udostępniającej online sektorowe instrumenty do oceny ryzyka. Ponadto KE zaleca państwom członkowskim ocenę wyników krajowych inspektoratów pracy i poprawę egzekwowania przepisów, a także usunięcie zbędnych obciążeń administracyjnych.