Konkurs skierowany był do przedsiębiorców z woj. warmińsko - mazurskiego, którzy swoją działalnością sprzyjają wdrażaniu najwyższej jakości produktów, usług bądź procesów zarządzania, a także wspierają rozwój lokalnych społeczności i szanują środowisko naturalne. Zgłoszenia przyjmowane były do 30 kwietnia br. Finaliści zostali wyłonieni przez Kapitułę Konkursu spośród przedsiębiorców, którzy osiągnęli najwyższe oceny w trzech kategoriach: najwyższa jakość, zaangażowanie i wspieranie rozwoju lokalnego oraz szczególna dbałość o środowisko naturalne.

Oceny dokonano  na podstawie uzasadnień do zgłoszeń kandydatów, ankiet samooceny oraz ankiet jakościowych badających realizację działań CSR przez kandydatów. Nadesłane 
ankiety zostały poddane wnikliwej ocenie przez członków Kapituły Konkursu i powołanych  ekspertów.

Finaliści konkursu to firmy, które wyróżniają się ofertą produktów o najwyższych parametrach jakościowych, surowcowych i technologicznych, wpisujące sobie w strategię działania dbałość o finalny efekt. Misją tych firm jest zapewnienie wzrostu satysfakcji klienta poprzez szukanie nowych rozwiązań i ciągłe doskonalenie. Dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze i nowoczesnym technologiom tworzą rozwiązania, które satysfakcjonują najbardziej wymagających. Wśród wyróżnionych firm są takie, które mogą pochwalić się wdrożonym systemem ISO 22000-2005 (zarządzanie bezpieczeństwem żywności) czy też certyfikatami zgodności z ISO 9001-2000 (norma opisująca system zarządzania jakością).

„Przedsiębiorstwa, które wdrażają strategie społecznie odpowiedzialnego biznesu powinny być promowane w taki sposób, by stały się wzorem i modelem postępowania dla innych firm. Dlatego istotnym jest fakt, by wyłonić firmy, które w znaczny sposób przyczyniają się do budowania swojej przewagi konkurencyjnej w oparciu o kluczowe założenia CSR. Odpowiedzialny przedsiębiorca to taki, który tworzy, wspiera i szanuje swoje środowisko pracy.” – podsumowała Małgorzata Romaniuk, kierownik projektu.

Rozstrzygnięcie konkursu i przyznanie nagród będzie miało miejsce 26 czerwca br. w gmachu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie podczas uroczystej Gali. Laureaci konkursu otrzymają statuetkę WaMaBOSS, możliwość korzystania ze znaku i hasła konkursu przez okres jednego roku kalendarzowego oraz bezpłatnego zamieszczania informacji nt. zdobytej nagrody we wszystkich materiałach promocyjnych i reklamowych (w tym m.in. na stronach internetowych, w materiałach drukowanych, filmowych i dźwiękowych) przygotowywanych w ramach promocji prowadzonej przez nich działalności, która była bezpośrednim przedmiotem oceny w ramach konkursu.