W lutym centrale sześciu organizacji związkowych i pracodawców zaakceptowały i podpisały porozumienie dotyczące zwalczania stresu związanego z pracą. Dokument zawiera ramowy katalog dobrych praktyk, zalecanych do stosowania w ramach dialogu między pracodawcami i związkami zawodowymi oraz propozycje modyfikacji 2 rozporządzeń, wydanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Zdaniem PIP zawarte w dokumencie zalecenia formalnego uwzględnienia czynnika stresu w ocenie ryzyka zawodowego są nowatorskie i bardzo pożądane.

"Państwowa Inspekcja Pracy popiera inicjatywę i zgłasza gotowość wspierania działań służących poprawie stanu świadomości pracodawców i pracowników, dotyczącej zjawiska stresu zawodowego i metod przeciwdziałania jego negatywnym skutkom" - czytamy w liście od Państwowej Inspekcji Pracy skierowanym na ręce Sławomira Adamczyka, eksperta KK NSZZ "Solidarność. PIP zaznacza, że zawarte w dokumencie zalecenia formalnego uwzględnienia czynnika stresu w ocenie ryzyka zawodowego są nowatorskie i bardzo pożądane w zakresie ochrony przed negatywnym wpływem stresu zawodowego. Katalog Dobrych Praktyk, który został dołączony do dokumentu przez partnerów społecznych to według PIP "dobre i efektywne narzędzie wdrażania Rekomendacji".