Prawo.pl
Sejmowa komisja spraw wewnętrznych w środę wieczorem negatywnie zaopiniowała wniosek PiS o...
22.01.2014
NSZZ Solidarność jest rozczarowana negatywną opinią rządu o poselskim projekcie ustawy zakazującej...
22.01.2014
HR
Do komisji spraw wewnętrznych Sejm odesłał w środę rządowy projekt dotyczący obniżenia - ze 100 do...
22.01.2014
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nie przewiduje podjęcia działań, które umożliwiłyby...
22.01.2014
Czy za pracownicę, która ukończyła 55 lat, jest zatrudniona wyłącznie na podstawie umowy zlecenia,...
Agata Kamińska
22.01.2014
W związku z wprowadzaną zmianą w systemie emerytalnym, której jednym z efektów będzie obniżenie...
Michał Malinowski
22.01.2014
Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego przeznaczył 162,5 mln zł na realizację w 2014 r....
22.01.2014
HR
W Sejmie trwają prace nad nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy....
22.01.2014
W 2013 roku mediana całkowitego wynagrodzenia brutto wyniosła 4 050 PLN - wynika z Ogólnopolskiego...
22.01.2014
Marszałek Sejmu Ewa Kopacz otworzyła 21 stycznia br. w hallu głównym Sejmu na I piętrze rocznicową...
Jarosław Zasada
22.01.2014
BHP
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 21 stycznia br. uznał, iż rozwiązanie stosunku pracy...
Katarzyna Warecka
22.01.2014
Pracownikom samorządowym zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych nie przysługują dodatki za...
21.01.2014
Rada Ministrów przyjęła we wtorek założenia do projektu nowelizacji ustawy dotyczącej funduszu...
21.01.2014
Ubezpieczenia społeczne
Znaczny wzrost ubóstwa wśród populacji w wieku produkcyjnym jest jednym z najbardziej namacalnych...
21.01.2014
Przekazanie obsługi tzw. trwale bezrobotnych z urzędów pracy do prywatnych agencji zatrudnienia -...
21.01.2014
HR
Firmy zatrudniające niepełnosprawnych łamią przepisy częściej niż te, które ubiegają się o status...
21.01.2014
Rada Ministrów zajęła stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy...
21.01.2014
Dnia 21 stycznia odbyło się kolejne posiedzenie Rady Ochrony Pracy (ROP). Program posiedzenia...
Jarosław Zasada
21.01.2014
BHP
Firma doradcza ErnstYoung będzie wspierać ZUS w przejęciu ponad 150 mld zł z OFE i umorzeniu...
21.01.2014
Trwający półtora miesiąca strajk w kopalni Budryk na przełomie 2007 i 2008 r. był legalny, jednak w...
21.01.2014
Policjanci, którzy ulegli wypadkowi na służbie albo doznali poważnego uszczerbku na zdrowiu powinni...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
21.01.2014
BHP
Rząd, dążąc do ograniczenia stosowania tzw. umów śmieciowych, będzie działał ostrożnie, by zmiany...
21.01.2014
Solidarność wysłała skargę do Komisji Europejskiej na nowelizację kodeksu pracy wprowadzającą...
21.01.2014
W ramach ukierunkowanej inicjatywy Komisja przyjrzy się dokładnie przepisom podatkowym w państwach...
21.01.2014
Pracodawca nie może dowolnie wysyłać pracowników do usuwania śniegu z dachów na budynkach firmy....
Jarosław Zasada
21.01.2014
BHP
Składka zdrowotna przedsiębiorców w 2014 r. będzie wynosiła 270,40 zł, natomiast dolna granica...
Weronika Adamczyk
21.01.2014
Poszukiwania pojemnika zawierającego promieniotwórczy izotop kobaltu (Co-60) na terenie zakładu...
Jarosław Zasada
21.01.2014
BHP
Instrukcja jest swoistą listą poleceń i nakazów, której zarówno pracodawca, jak i pracownik mają...
Edward Kołodziejczyk
21.01.2014
BHP
Rząd pracuje nad nowelizacją kodeksu pracy, która ma uporządkować przepisy ustawowe z wykonawczymi....
Agnieszka Rosa
21.01.2014
Należności od dłużników alimentacyjnych ma egzekwować komornik - takie rozwiązanie przewidują...
20.01.2014
Ubezpieczenia społeczne