Konkurs "Z innowacją bezpieczniej w górnictwie"

Do 15 października br. będą przyjmowane wnioski do konkursu "Z innowacją bezpieczniej w górnictwie". Został on oficjalnie ogłoszony w kwietniu br. przez prezesa WUG podczas XV Konferencji pt. "Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie".

- Cały czas poszukujemy pomysłów na pokazywanie nowoczesności polskiego górnictwa i rozwijania zdrowej rywalizacji, która przekłada się na zmianę mentalności górników i poprawę warunków ich pracy. Konkursem "Z innowacją bezpieczniej w górnictwie" chcemy wskazywać najlepsze w ostatnich latach rozwiązania techniczne lub organizacyjne. Kapituła będzie je oceniać na podstawie wymiernych mierników efektywności. Laureatów nagrodzimy na naszej Barbórce 6 grudnia – mówi Piotr Litwa, prezes WUG.

Do konkursu można zgłaszać projekty innowacyjne zrealizowane w latach 2011-2012 w następujących zagadnieniach:

- likwidacja lub znaczne ograniczenie zagrożeń stanowiących główne grupy przyczynowe wypadków przy pracy oraz niebezpiecznych zdarzeń (pożary, zawały, zapalenia metanu itd.);

- eliminacja możliwości przebywania pracowników na drogach transportowych podczas prowadzenia transportu;

- zapewnienie zabezpieczenia stanu wyłączenia urządzeń;

- ograniczenie czynników szkodliwych dla zdrowia (pył, hałas, wibracja);

- polepszenie warunków klimatycznych na stanowiskach pracy;

- udoskonalenie form szkolenia pracowników;

- eliminacja ryzykownych zachowań pracowników;

- poprawa bezpieczeństwa pracy w podmiotach wykonujących w zakresie swojej działalności zawodowej czynności powierzone im w ruchu zakładu górniczego.

Zgłoszone do konkursu działania innowacyjne oceniać będzie Kapituła Konkursowa. Do pracy w Kapitule powołani zostaną przedstawiciele czterech departamentów WUG (Departamentu Górnictwa, Departamentu Energomechanicznego, Departamentu Warunków Pracy, Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem), 10. okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego; Fundacji "Bezpieczne Górnictwo im. prof. Wacława Cybulskiego", Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica oraz Politechniki Śląskiej.

Źródło: www.wug.gov.pl, stan z dnia 3 czerwca 2013 r.

Data publikacji: 3 czerwca 2013 r.