MPiPS: efektywność urzędów pracy wzrasta
\

Efektywność zatrudnieniowa programów wsparcia bezrobotnych prowadzonych przez urzędy pracy wzrosła w 2012 roku do 61% - wynika z raportu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Rok wcześniej - w 2011 r. - było to 56%.

Wsparciem z urzędów pracy objęto w 2012 roku aż 428 tys. bezrobotnych. Tyle osób wzięło udział w programach aktywizacji zawodowej. W porównaniu do 2011 roku liczba osób, które wzięły w nich udział, wzrosła o 42 proc. Najbardziej popularnymi formami aktywizacji były staże i szkolenia. Wzięło w nich udział w sumie ponad 250 tys. osób bezrobotnych.

Efektywność zatrudnieniowa programów prowadzonych przez urzędy pracy w 2012 roku wyniosła 61%. Rok wcześniej było to 56%. Wzrosła również liczba osób zatrudnionych po ich ukończeniu – o 9,3%. Największą efektywnością zatrudnieniową (100%) charakteryzuje się przyznanie środków na dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej oraz na refundacje pracodawcom kosztów doposażenia stanowiska. Kolejne są prace interwencyjne (74%). Znacząco poprawiła się efektywność zatrudnieniowa staży zawodowych – wzrosła z 53% do 61%.

Najlepiej radziły sobie urzędy pracy w Wielkopolsce. Średnia efektywność zatrudnieniowa w tym województwie wyniosła 70%. Wśród najlepszych województw znalazły się także: podlaskie - z wynikiem 66%, dolnośląskie – 65%., lubelskie – 64%. W sumie 9 województw przekroczyło średni wskaźnik krajowy, wynoszący 61%.

Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 7 czerwca 2013 r.

Data publikacji: 7 czerwca 2013 r.