Metan z kopalni wolny od podatku

Jakkolwiek pobór podatku od węglowodorów rozpocznie się – według szacunków Ministerstwa Finansów w 2020 r. – już dziś projektowane regulacje uwzględniają wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wydobyciu gazu łupkowego.

W środę podczas debaty "Czas na patriotyzm gospodarczy" wicepremier i Minister Finansów Jacek Rostowski zapowiedział wyłączenie z opodatkowania podatkiem węglowodorowym metanu występującego w złożach węgla kamiennego. Zdaniem resortu finansów jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa górników pracujących pod ziemią. Nowe przepisy podatkowe nie mogą prowadzić do ograniczania kosztów przeznaczanych na odmetanowywanie kopalni. Wskazuje się także na czynniki związane z ochroną środowiska naturalnego – metan wykorzystywany w zakładach wydobywczych do celów energetycznych na użytek własny nie zostaje biernie odprowadzony do atmosfery.

Opracowanie: Jarosław Zasada, RPE WKP

Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 24 maja 2013 r.

Data publikacji: 24 maja 2013 r.