Prezydent podpisał ustawę ułatwiającą zatrudnianie asystentów sędziów
\

Podpisana przez Prezydenta 28 maja 2013 r. ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych obniża wymagania wobec kandydatów na asystentów sędziów. Ukończona aplikacja nie będzie konieczna - zawód asystenta sędziego będzie dostępny już dla absolwentów prawa.

Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. w części dotyczącej asystentów sędziów łagodzi wymogi wobec osób ubiegających się o pracę w takim charakterze. Kandydat nie będzie musiał ukończyć tak jak obecnie aplikacji ogólnej prowadzonej przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury albo posiadać zdany egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski. Wystarczy by miał 24 lata i ukończył wyższe studia prawnicze z tytułem magistra. Okres pracy, po jakim asystent sędziego bez aplikacji lub zdanego egzaminu zawodowego będzie mógł przystąpić do egzaminu sędziowskiego wyniesie 5 lat. Asystent sędziego – jeżeli zda egzamin sędziowski – będzie mógł zostać powołany na stanowisko sędziego sądu rejonowego po sześciu latach zatrudnienia na stanowisku asystenta sędziego w pełnym wymiarze czasu pracy.

Ustawa dla prawników bez aplikacji lub zdanego egzaminu, którzy uzyskali zatrudnienie w charakterze asystenta sędziego, wprowadza wymóg odbycia 12-miesięcznego stażu asystenckiego, którego celem będzie teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu.

Wprowadzane ustawą zmiany dotyczące asystentów sędziów nie będą dotyczyć osób obecnie zatrudnionych na tych stanowiskach.

Ponadto ustawa modyfikuje kryteria wykorzystywane przy ocenie kwalifikacji kandydatów, którzy zgłosili swoja kandydaturę na wolne stanowisko sędziowskie będąc już sędziami oraz zmienia przepis (art. 106e) upoważniający Ministra Sprawiedliwości do wydania rozporządzenia w sprawie kryteriów oceny sędziów oraz planu ich rozwoju zawodowego.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.prezydent.pl, stan z dnia 3 czerwca 2013 r.

Data publikacji: 3 czerwca 2013 r.