Prawo.pl
Od lipca 2022 rząd zapowiedział zmianę zasad stosowania przez płatników kwoty wolnej od podatku. Istotne zmiany dotyczyć mają pracowników wieloetatowych, czyli osoby osiągające dochody np. z kilku umów o pracę, łączących etat z emeryturą, czy umowy o pracę i umowy zlecenia. Pracownik zamiast jednego płatnika będzie mógł wskazać do trzech, którzy mogą zastosować kwotę zmniejszającą podatek.
Joanna Jeżewska
10.05.2022
PIT Rachunkowość

Opozycja chce renty socjalnej równej minimalnej płacy

Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne
Renta socjalna równa kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz podniesienie limitu kwoty otrzymywanej przy zbiegu uprawnień do renty rodzinnej i socjalnej – to założenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej, pod którym obecnie podpisy zbiera Koalicja Obywatelska (KO).
Beata Dązbłaż
10.05.2022
Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne
Resort edukacji planuje kolejne zmiany dotyczące oceny pracy nauczyciela - ma ona mieć decydujący charakter tak przy awansie na wyższy stopień, jak i przy zatrudnieniu na czas nieokreślony. Szczegóły w postaci kryteriów samej oceny MEiN ureguluje rozporządzeniem, co budzi pewne wątpliwości w kontekście konsultacji propozycji zmian w Karcie Nauczyciela.
Monika Sewastianowicz
10.05.2022
Prawo pracy Zarządzanie oświatą
Doradcy podatkowi i księgowi przyznają, że przedsiębiorcom zdarza się nie informować ich o otrzymanej pomocy na dofinansowanie miejsc pracy z tarczy antykryzysowej czy dotacji. Nie przekazują też na czas dokumentów o poniesionych wydatkach. O ile takie przypadki zdarzały się już wcześniej, to jednak w tym roku skutki „zapominalstwa” mogą być bardziej bolesne. Wszystko przez składkę zdrowotną, której zasady opłacania zmienił Polski Ład.
Grażyna J. Leśniak
10.05.2022
PIT Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
Aktywa netto funduszy zdefiniowanej daty pracowniczych planów kapitałowych (PPK) na koniec 2021 r. wyniosły 7,7 mld zł, co oznacza ich wzrost o 4,8 mld zł w ciągu roku – podał Główny Urząd Statystyczny. Na koniec 2021 r. w PPK uczestniczyło 2 547,9 tys. osób, tj. o 1 064,1 tys. osób więcej niż w 2020 r., co oznacza 71,7 proc. wzrost w porównaniu do 2020 r.
Grażyna J. Leśniak
09.05.2022
Finanse PPK
W kwietniu 2022 roku stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 5,3 proc. – wynika z opublikowanych w poniedziałek szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. To mniej niż w poprzednim miesiącu i sporo mniej niż przed rokiem. Zdaniem resortu, bezrobocie było niższe niż przed wybuchem pandemii.
Grażyna J. Leśniak
09.05.2022
Rynek Prawo pracy
W latach 2017-2020 Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników gromadził coraz większy majątek, którego część marnotrawił na nieefektywne i nielegalne inwestycje, które w tym okresie wyniosły prawie 36 mln zł. Jego działalność gospodarcza przyniosła ponad 8 mln zł strat. Bez właściwej podstawy prawnej udzielono ponad 50 mln zł dotacji innym podmiotom, najczęściej organizacjom zawodowym rolników.
Grażyna J. Leśniak
09.05.2022
Zamówienia publiczne Finanse publiczne Ubezpieczenia społeczne
Uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w wieku sześciu lat, a potem trafili do szkół branżowych, gdzie konieczne jest podpisanie umowy z pracodawcą, jako pracownik młodociany mają problem, ponieważ kodeks pracy pozwala na to od 15 roku życia. A do tego te dzieci szkołę branżową ukończą w wieku 17 lat, gdy obowiązek nauki jest do 18. roku życia.
Beata Igielska
09.05.2022
Prawo pracy Zarządzanie oświatą
Odszkodowanie za zerwanie przez pracodawcę gwarancji wynikających z Układu Zbiorowego Pracy należy obliczać według rzeczywistej straty i odnosić do stanowiska, które zajmował powód w roku podpisania porozumienia, a nie w dacie rozwiązania umowy o pracę - taki jest sens wyroku Sądu Najwyższego, który wydała Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.05.2022
Prawo pracy
W internecie kwitnie proceder kupowania krótkoterminowych zwolnień lekarskich w ramach teleporad. Eksperci rynku pracy twierdzą wręcz, że teleporady stały się sposobem do takich nadużyć. Minister zdrowia widzi problem i zapowiada współpracę z ZUS dla jego rozwiązania. Zdaniem prawników, potrzebne są zdecydowane działania organów, w tym ostrzejsze kontrole placówek oferujących takie zwolnienia.
Grażyna J. Leśniak
09.05.2022
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Uczestnik pracowniczych planów kapitałowych, który zmienił miejsce pracy, zostanie „zapisany” do tego programu przez nowego pracodawcę. Zostanie dla niego utworzony nowy rachunek PPK, na który będzie mógł przekazać oszczędności zgromadzone wcześniej w tym programie.
Anna Puszkarska
07.05.2022
Prawo pracy PPK

Rejestr umów najbardziej pomoże państwu, nie firmom

Doradca podatkowy Prawo pracy Małe i średnie firmy
Rząd pracuje nad stworzeniem obowiązkowego systemu, za pomocą którego firmy będą mogły zawierać umowy o pracę w formie elektronicznej. W założeniu, ma to pomóc najmniejszym podmiotom i odciążyć je od żmudnej biurokracji. Te argumenty wydają się jednak mało przekonujące. Wydaje się, że najbardziej skorzystają na tym skarbówka i ZUS – szczegółowe informacje o zawartych umowach trafią do nich jak na tacy.
Krzysztof Koślicki
06.05.2022
Doradca podatkowy Prawo pracy Małe i średnie firmy
W dniach 16 - 20 maja 2022 r. odbędzie się Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych. Jest to okazja do organizacji – jak w poprzednich latach - Europejskich Dni Pracodawców. Wszystko po to, by wzmocnić współpracę między Publicznymi Służbami Zatrudnienia (PSZ) a pracodawcami. Współpraca odgrywa kluczową rolę zarówno dla rozwoju gospodarki, jak i realizacji efektywnych działań na rzecz rynku pracy.
Grażyna J. Leśniak
06.05.2022
Rynek Prawo pracy
Najnowsza wersja projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenie prawa obejmuje również funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy zawodowych, czyli formacje hierarchicznie podporządkowane. Zdaniem ekspertów, idea jest jak najbardziej słuszna, ale z realizacją mogą być problemy. Projekt nie obejmuje na przykład najczęstszych naruszeń, do których dochodzi w takich służbach.
Robert Horbaczewski
06.05.2022
Prawo karne Compliance Wojsko
Gdy w połowie 2020 roku ówczesne Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziało uregulowanie pracy zdalnej na stałe w Kodeksie pracy, chyba nikt nie spodziewał się, że prace nad nowymi przepisami będą szły tak opornie. Ich końca ciągle nie widać, choć na horyzoncie majaczy już koniec pandemii, który zapowiadają stopniowo likwidowane przez rząd obostrzenia.
Grażyna J. Leśniak
06.05.2022
Prawo pracy
W czasie pandemii ZUS miał poważne problemy z terminową wypłatą m.in. świadczeń związanych z chorobą i macierzyństwem. Dziś uporał się już z zaległościami i opóźnienia dotyczą pojedynczych przypadków, więc zniesione ma być obowiązywanie przepisu, który pozwalał na niepłacenie odsetek za wypłaty po terminie. Zdaniem prawników, ZUS powinien wypłacić odsetki za okres największych opóźnień.
Grażyna J. Leśniak
05.05.2022
Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne

ZUS i skarbówka wymienią się dokumentami i sprawdzą wszystkich przedsiębiorców

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy Ubezpieczenia społeczne
Pojawia się ryzyko dużego sporu kompetencyjnego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformuje szefa Krajowej Administracji Skarbowej o formie opodatkowania i wysokości przychodów przedsiębiorców. Skarbówka ma to weryfikować, a rozbieżności sygnalizować do ZUS. Problem jednak w tym, że nie bardzo wiadomo, kto dalej ma się nimi zajmować – zwłaszcza, że fiskus pewnych kwestii nie jest w stanie zweryfikować w trakcie roku.
Krzysztof Koślicki
05.05.2022
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy Ubezpieczenia społeczne
W 2021 r. zgłoszono ponad 68 tys. wypadków przy pracy, z czego prawie 600 osób dotknęły wypadki ciężkie lub śmiertelne – podał Główny Urząd Statystyczny. Zdarzenia tego typu negatywnie wpływają na wizerunek firmy, ale generują też dodatkowe koszty spowodowane m.in. koniecznością wstrzymania prac z powodu absencji pracownika, rekrutacji nowej osoby, wdrożeniem jej do pracy, ale i uszkodzeniem mienia, maszyn i urządzeń.
Grażyna J. Leśniak
04.05.2022
Prawo pracy BHP
Ponad 10 milionów profilów użytkowników jest już na Platformie Usług Elektronicznych ZUS: osób fizycznych, lekarzy, płatników składek. – poinformował w środę Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Na platformie obsługiwane są także Polski Bon Turystyczny, świadczenie wychowawcze 500+, rodzinny kapitał opiekuńczy, dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, świadczenie Dobry Start 300+.
Grażyna J. Leśniak
04.05.2022
Ubezpieczenia społeczne
Polska po raz kolejny znalazła się w czołówce państw europejskich z najniższym bezrobociem. Z danych Eurostatu wynika, że w Polsce stopa bezrobocia w marcu br. wyniosła 3 proc. Zdaniem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, to bardzo dobry wynik, zwłaszcza że unijna średnia wyniosła 6,2 proc.
Grażyna J. Leśniak
04.05.2022
Rynek Prawo pracy
Rząd powraca do pomysłu stworzenia systemu teleinformatycznego dla małych przedsiębiorców: mikroprzedsiębiorców, rolników i rodziców zatrudniających nianie. Ma on umożliwić elektroniczne zawieranie umów o pracę, umów zlecenia, umów o świadczenie usług na warunkach zlecenia i umów aktywizacyjnych, ich zmianę oraz wypowiadanie. Dane wprowadzone do systemu mają automatycznie trafiać do ZUS i urzędów skarbowych.
Grażyna J. Leśniak
04.05.2022
Prawo pracy Małe i średnie firmy
Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę kasacyjną ZUS w sprawie wypłaty ekwiwalentu za deputat węglowy, który należy się emerytowanym kolejarzom. Skarga do Sądu Najwyższego jest niedopuszczalna bez względu na wartość przedmiotu sporu. Nie jest to świadczenie z ubezpieczenia społecznego, lecz jego źródłem jest stosunek pracy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
04.05.2022
Emerytury i renty Prawo pracy
Upadłość przedsiębiorstwa i prawa pracownicze: w przypadku przejęcia aktywów w ramach procedury pre-packu przejmujący ma prawo odstąpić od ochrony praw pracowniczych, jeżeli procedura ta jest uregulowana przepisami ustawowymi lub wykonawczymi – uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Grażyna J. Leśniak
03.05.2022
Prawo pracy Spółki Prawo unijne
Jest wiele sektorów gospodarki, które wymagają pracy bez przerwy. Nie jesteśmy więc zaskoczeni, że w majówkę pracują strażacy, ratownicy medyczni czy osoby odpowiedzialne za nasze bezpieczeństwo. Zdarzają się jednak przypadki, że w majówkę pracują osoby, które bardzo chciały mieć w tym czasie wolne.
Grażyna J. Leśniak
02.05.2022
Rynek Prawo pracy
Przekształcenie niemieckiej spółki akcyjnej w spółkę europejską nie pozwala na zniesienie szczególnego głosowania przeprowadzanego w celu wyboru przedstawicieli związków zawodowych do rady nadzorczej. Głosowanie to jest bowiem charakterystyczną cechą niemieckiego systemu partycypacji pracowników i nie może być przedmiotem negocjacji w ramach przekształcenia.
Grażyna J. Leśniak
02.05.2022
Prawo pracy Spółki Prawo unijne
Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia, czyli tzw. trzynastej emerytury. Zakład wypłacił w sumie ponad 8,5 mln trzynastek na łączą kwotę ponad 11,3 mld zł. W tym roku od świadczenia potrącana była tylko składka zdrowotna. Zaliczka na podatek dochodowy nie była potrąca, bo minister finansów zaniechał jej poboru w drodze rozporządzenia.
Grażyna J. Leśniak
02.05.2022
Domowe finanse Emerytury i renty
Godna, bezpieczna, dobrze nagradzana i uczciwa praca jest jednym z fundamentów zdrowego, demokratycznego społeczeństwa i stanowi filar stabilnej rodziny, ja i mój rząd zawsze robiliśmy i będziemy robić wszystko, by tak właśnie wyglądała praca w Polsce - napisał premier Mateusz Morawiecki w niedzielę 1 maja na swoim koncie na Facebooku.
Jolanta Ojczyk
01.05.2022
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych postuluje zwiększenie uprawnień Rady Dialogu Społecznego i wprowadzenie zmian w prawie, pozwalających na zwalnianie z pracy związkowców dopiero po wyroku sądu - powiedział podczas obchodów 1 maja przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski.
Jolanta Ojczyk
01.05.2022
Aby dalej otrzymywać świadczenie wychowawcze z programu "Rodzina 500 plus", trzeba złożyć wniosek na nowy okres świadczeniowy, który zaczyna się 1 czerwca. Jeżeli rodzic zrobi to do soboty 30 kwietnia br., zachowa ciągłość wypłaty. Od tego roku obsługę programu prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a wnioski można przesyłać tylko drogą elektroniczną.
Renata Krupa-Dąbrowska Jolanta Ojczyk
30.04.2022
Domowe finanse
Prawniczki są zdolne, wykształcone, kompetentne i mocno zaangażowane w swoją pracę. Nie boją się trudnych projektów i dużych wyzwań, tak samo jak ich koledzy. Mimo to, w swojej pracy narażone są m.in. na umniejszanie ich wiedzy i dyskryminację. Nadal też rzadziej obejmują najwyższe stanowiska. Wiele z nich słyszy niewybredne komplementy, a część - wprost - "niemoralne" propozycje.
Patrycja Rojek-Socha
30.04.2022
Prawnicy