Pracodawcy prowadzący zakłady aktywności zawodowej, którzy w związku z epidemią COVID-19 zmagają się ze spadkiem przychodów z działalności gospodarczej, dostaną większe wsparcie. Będą mogli np. ubiegać się o refundację kosztów płacy niepełnosprawnego pracownika. W poniedziałek prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która to umożliwi.
Grażyna J. Leśniak
25.01.2021
Prawo pracy Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę ok. 9,5 mln deklaracji podatkowych PIT za 2020 r. Formularze trafią do wszystkich, którzy w ubiegłym roku pobierali świadczenia z ZUS. Deklaracje będą wysyłane na przełomie stycznia i lutego – informuje Zakład.
Grażyna J. Leśniak
25.01.2021
Emerytury i renty PIT
Aż 48,5 procent ankietowanych Polaków twierdzi, że znajomość więcej niż jednego języka obcego ma wpływ na wysokość zarobków, a mimo to aż 66,5 proc. z nas nie uczy się ich w żaden sposób – wynika z badania przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie ESKK.
Grażyna J. Leśniak
25.01.2021
Prawo pracy
1 lutego upływa termin na złożenie informacji o danych do ustalenia indywidualnej składki na ubezpieczenie wypadkowe na kolejny rok składkowy, trwający od kwietnia do końca marca następnego roku. Nie dotyczy to wszystkich firm, a jedynie tych przedsiębiorców, którzy w ubiegłym roku zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób oraz spełnili dodatkowe warunki określone w przepisach.
Grażyna J. Leśniak
25.01.2021
Ubezpieczenia społeczne

Rząd chce zmian w przepisach o dialogu społecznym, partnerzy mają zastrzeżenia

Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne Prawo gospodarcze
Prezydent z urzędu i bez wniosku będzie mógł odwołać członka Rady Dialogu Społecznego z powodu złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu – wynika z rządowego projektu ustawy, do którego dotarł serwis Prawo.pl. Zmienić się mają też m.in. zasady wynagradzania członków RDS.
Grażyna J. Leśniak
25.01.2021
Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne Prawo gospodarcze

Wspólnik spółki cywilnej może opłacać mały ZUS plus

PIT Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Spółki
Prawo do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od niższej podstawy wymiaru - tzw. mały ZUS plus - przysługuje również wspólnikowi spółki cywilnej prowadzącemu działalność gospodarczą, bowiem zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsiębiorcami są wspólnicy spółki cywilnej, a nie sama spółka - wyjaśnia Maja Grzegorczyk, ekspert w LEX Kadry.
Maja Grzegorczyk
23.01.2021
PIT Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Spółki
Aż czterech na pięciu Polaków za preferowaną formę zatrudnienia uznaje umowę o pracę. Co ciekawe, najmniej zwolenników takiego rozwiązania jest nie tylko wśród najmłodszych pracowników, ale także tych po 55. roku życia – wynika z badania „Workforce View 2020”, przeprowadzonego przez firmę ADP.
Grażyna J. Leśniak
22.01.2021
Prawo pracy

Dodatkowe postojowe i zwolnienie ze składek ZUS dla freelancerów

Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
Tarcza antykryzysowa 6 wprowadziła dodatkowe świadczenie postojowe i zwolnienie ze składek ZUS dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne: umowy agencyjne, umowy zlecenia lub inne umowy o świadczenie usług. Od 15 stycznia osoby te mogą ubiegać się o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe. Przysługujące im świadczenie to 2080 zł.
Grażyna J. Leśniak
22.01.2021
Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
W jednej z niedawnych interpretacji podatkowych skarbówka doszła wniosku, że otrzymanie przez pracownika akcji spółki matki polskiego przedsiębiorcy wiąże się z koniecznością trzykrotnego zapłacenia podatku. Doradcy podatkowi podkreślają, że takie podejście jest niezgodne z prawem. Błędne działanie fiskusa skrytykował też sąd administracyjny. Właśnie opublikowano uzasadnienie wyroku.
Krzysztof Koślicki
22.01.2021
PIT Doradca podatkowy

Co roku coraz więcej będziemy dokładać z podatków do emerytur

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Zgodnie z prognozą ZUS, do końca 2025 roku liczba osób w wieku produkcyjnym zmniejszy się o 800 tys. osób - z 22,79 mln osób na koniec 2020 roku do 21,97 mln. Już w 2021 r. w FUS zabraknie 63 mld złotych. Zdaniem ekspertów oznacza to, że w ciągu pięciu najbliższych lat, z podatków będzie trzeba sfinansować dodatkowo - oprócz składek - ponad 340 mld złotych.
Grażyna J. Leśniak
22.01.2021
Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Zatrudnienie w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób w grudniu 2020 roku wyniosło 6329 tys. osób. To oznacza spadek rok do roku o 1 proc., czyli pracuje mniej o 67 tys. osób. Przeciętna płaca wynosiła 5973,75 zł i była wyższa od tej wypłaconej rok wcześniej o 6,6 proc., czyli o 369,5 zł – podał w czwartek GUS.
Grażyna J. Leśniak
21.01.2021
Prawo pracy Małe i średnie firmy

ZUS: Wciąż można zgłaszać się do Małego ZUS Plus

Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Już prawie 300 tys. osób zgłosiło się do Małego ZUS Plus, który uprawnia do płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Przedsiębiorca, który chce korzystać z Małego ZUS Plus i spełnia warunki, powinien zgłosić się do ulgi maksymalnie do 1 lutego – przypomina Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
21.01.2021
Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Po publikacji Prawo.pl rząd postanowił jednak określić wymagania, jakie powinna spełniać osoba ubiegająca się o stanowisko Głównego Geologa Kraju. Kandydat będzie musiał posiadać m.in. tytuł zawodowy magistra lub równorzędny oraz wiedzę z zakresu geologii. Tak jak w zakresie swojej działalności kryterium wykształcenia spełniać musi np. Główny Geodeta Kraju.
Grażyna J. Leśniak
21.01.2021
Administracja publiczna
Rzecznik Praw Obywatelskich proponuje, by sądy podjęły sprawy zawieszone w oczekiwaniu na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Mimo przeprowadzenia dwóch rozpraw Trybunał nadal odraczał wydanie decyzji. I wydawać jej nie musi - uważa rzecznik. Dlatego, że z orzecznictwa płynie jednoznaczny wniosek, że postępowanie przed TK stało się nieaktualne.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
21.01.2021
Wymiar sprawiedliwości Emerytury i renty
Prezes GUS opublikował obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w czwartym kwartale 2020 roku. Tym samym poznaliśmy ostatnią, brakującą kwotę składki zdrowotnej do określenia wysokości wszystkich składek, jakie w 2021 roku będą płacić przedsiębiorcy. Największa grupa przedsiębiorców zapłaci miesięcznie aż 1457,49 zł z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym.
Agnieszka Matłacz
21.01.2021
Ubezpieczenia społeczne
Koniec ze zbiegami umów. Rząd planuje w pełni ozusować każdą dodatkową umowę. I to nie tylko umowy zlecenia, ale także umowy o dzieło. Zdaniem ekspertów, to szkodliwe rozwiązanie, które o 30 proc. podwyższy koszty pracy i obniży wynagrodzenia pracowników. Niezrozumiałe działanie w pandemii, które uderzy w całą gospodarkę i w PPK.
Grażyna J. Leśniak
21.01.2021
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Wielka Brytania przestała być członkiem Unii Europejskiej. Od 1 stycznia 2021 r. zakończył się tzw. okres przejściowy, a porozumienie w sprawie przyszłych stosunków pomiędzy Wielką Brytanią i Unią Europejską zostało osiągnięte niemal na ostatnią chwilę. Eksperci KPMG w Polsce tłumaczą, jak Brexit wpłynie na regulacje w zakresie PIT i ubezpieczenia społecznego.
Karolina Demska Sebastian Kałuża
21.01.2021
PIT Brexit

Można składać wnioski o odroczenie płatności składek

Ubezpieczenia społeczne Tarcza Antykryzysowa
Płatnicy, którzy czekają na wejście w życie przepisów tarczy antykryzysowej 7, mogą już teraz składać wnioski o odroczenie terminu płatności składek na ubezpieczenia społeczne za styczeń 2021 roku, np. o miesiąc czy dwa - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
20.01.2021
Ubezpieczenia społeczne Tarcza Antykryzysowa
Do Głównego Inspektora Pracy trafiła prośba o kontrolę w Centrum Informatyki Ministerstwa Finansów, gdzie ma dochodzić do naruszeń prawa pracy na dużą skalę. Bo duża część z 1200 zatrudnionych od 1 stycznia informatyków do tej pory nie otrzymała umów o pracę. Nie zostali też przeszkoleni w zakresie BHP i nie zapoznano ich z regulaminem pracy, nie wydano upoważnień związanych z ochroną danych.
Grażyna J. Leśniak
20.01.2021
Ordynacja Administracja publiczna Prawo pracy
Zakład Ubezpieczeń Społecznych pracuje nad tym, aby od drugiego kwartału 2021 roku uruchomić 10 Centrów Obsługi Wniosków o Ulgę (CUL). Celem jest podniesienie jakości świadczonych usług oraz zapewnienie większej jednolitości w sprawach dotyczących m.in. rozkładania na raty należności z tytułu składek czy też odraczania terminu ich płatności - twierdzi ZUS.
Grażyna J. Leśniak
19.01.2021
Ubezpieczenia społeczne
Weszła w życie nowela Karty Nauczyciela, dotyczącą m.in. postępowań dyscyplinarnych wobec nauczycieli. Ustawa cofa wprowadzone w zeszłym roku zaostrzenie przepisów, które m.in. mocno skracały czas na zawiadomienie rzecznika dyscyplinarnego o podejrzeniu popełnienia przez nauczyciela czynu naruszającego prawa.
Monika Sewastianowicz
19.01.2021
Prawo pracy Zarządzanie oświatą
Osoby, które mają ukończone 60 lat i ustalone prawo do emerytury, są zwolnione z obowiązku opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego. Jednak ustalenie wysokości świadczenia, które uprawnia do zwolnienia nie jest proste. Taki jest skutek niejasnego w części i niespójnego prawa.
Grażyna J. Leśniak Regina Skibińska
19.01.2021
Domowe finanse Emerytury i renty
Końca epidemii nie widać, więc tam, gdzie to możliwe, firmy przedłużają możliwość pracy zdalnej. Szukają też sposobów, by zrekompensować pracownikom wyższe koszty domowej energii czy internetu. Sytuację utrudniają im jednak przepisy, bo od takiego dofinansowania trudno jest uniknąć podatku. MF powinien pilnie zmienić prawo i dać możliwość skorzystania ze zwolnienia z PIT.
Krzysztof Koślicki
19.01.2021
CIT PIT Rachunkowość Doradca podatkowy

We wtorek rząd zajmie się tarczą branżową

Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
Z informacji rządu wynika, że na wtorkowym posiedzeniu zajmie się on m.in. projektem tzw. tarczy branżowej. Chodzi o projekt rozporządzenia w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii. W założeniu ma to być pakiet pomocowy dla firm, które zostały najbardziej dotknięte drugą falą pandemii.
Krzysztof Koślicki
18.01.2021
Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa

Rodziny zmarłych lekarzy na Covid-19 otrzymają wsparcie finansowe

Emerytury i renty Zawody medyczne Koronawirus a prawo
Ministerstwo Zdrowia zorganizuje wsparcie finansowe dla rodzin lekarzy, którzy zmarli na COVID-19, a zakażenie wirusem miało związek z wykonywaniem zawodu. By otrzymać pomoc, należy zgłosić się do właściwej okręgowej izby lekarskiej.
Katarzyna Redmerska
18.01.2021
Emerytury i renty Zawody medyczne Koronawirus a prawo
Prawie połowa firm przebadanych przez EY Polska nie wie, jaki wymiar pracy zdalnej będzie stosować w swoich firmach po pandemii. Spośród tych stosujących choćby częściowo rozwiązania pracy zdalnej, żadna nie chce przejść w pełni na ten model po zakończeniu pandemii.
Grażyna J. Leśniak
18.01.2021
Prawo pracy Koronawirus a prawo

Prognozy 2021. Pakt społeczny pomoże pokonać kryzys

Prawo pracy Prawo gospodarcze Koronawirus a prawo
Brak odważnych decyzji w polityce gospodarczej i społecznej, wypracowanych w dialogu społecznym, oznaczać może wzrost fiskalizmu, czyli zwiększenie obciążeń podatkowych i ubezpieczeniowych - ostrzega prof. Jacek Męcina. Według niego, nadzieją może być dialog społeczny, który umożliwi podjęcie odważnych decyzji i reform potrzebnych dla ratowania gospodarki przed recesją,
Grażyna J. Leśniak
18.01.2021
Prawo pracy Prawo gospodarcze Koronawirus a prawo
Pracodawcy wprowadzają zmiany w rozkładach czasu pracy danego pracownika w okresie ich obowiązywania, a także ogłaszania nowych rozkładów, obejmujących częściowo dni objęte dotychczasowym, sporządzonym i wprowadzonym w życie rozkładem czasu pracy. Jednak zdaniem ekspertów, wprowadzenie stałego rozkładu czasu pracy i uniemożliwienie jego zmiany, jest niemożliwe.
Grażyna J. Leśniak
18.01.2021
Prawo pracy

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do końca stycznia

Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został przedłużony do 31 stycznia na dotychczasowych zasadach. Rozporządzenie w tej sprawie ukazało się w Dzienniku Ustaw i zacznie obowiązywać od poniedziałku. Obecnie prawo do tego świadczenia przysługuje rodzicom do niedzieli, 17 stycznia, czyli do końca ferii.
Grażyna J. Leśniak
16.01.2021
Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Wypadkiem przy pracy nie jest złamanie kręgosłupa na skutek zdejmowania z drzewa drona na prywatnej posesji pracodawcy i wykonywania poleceń jego małżonka. Pracownik jest bowiem zatrudniony w sklepie, a posesja znajduje się w innej miejscowości - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, przekazując sprawę do ponownego rozpoznania.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
16.01.2021
Prawo pracy BHP
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski