Skazani na kwarantannę, mimo negatywnego wyniku testu

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Negatywny wynik testu na SARS-CoV-2 powinien kończyć kwarantannę osoby, która została skierowana na takie badanie. W praktyce jednak takie osoby nadal otrzymują polecenia z aplikacji Kwarantanny domowej, a opuszczenie miejsca zamieszkania i udanie się np. do pracy - grozi mandatem. W efekcie mogą stracić prawo do zasiłku chorobowego i wynagrodzenia.
Grażyna J. Leśniak
17.02.2021
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Ustawa zastrzegająca możliwość wykonywania pracy portowej na rzecz uznanych pracowników może być zgodna z prawem UE, jeżeli celem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa w strefach portowych i zapobieganie wypadkom przy pracy. Jednak udział w uznawaniu pracowników portowych komitetu administracyjnego, złożonego po równo z członków wyznaczanych przez organizacje: pracodawców i pracowników, nie jest ani niezbędny,
Grażyna J. Leśniak
16.02.2021
Prawo pracy Prawo unijne

RPO upomina się o prawo do postojowego dla wspólników jednoosobowych spółek

Prawo pracy Małe i średnie firmy Tarcza Antykryzysowa
Wspólnicy jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek jawnych, spółek komandytowych oraz spółek partnerskich są pozbawieni wsparcia państwa dla zmniejszenia skutków epidemii COVID-19 - alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich. I zwraca się o wyjaśnienie tej sprawy do Jarosława Gowina, wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii.
Krzysztof Sobczak
16.02.2021
Prawo pracy Małe i średnie firmy Tarcza Antykryzysowa
Rok 2020 nieźle dał się we znaki pracownikom i pracodawcom. W niełatwym czasie dobrze jest sięgać po proste, sprawdzone rozwiązania. Za takie śmiało uznać można job crafting – choć w Polsce jest to stosunkowo nowy trend, sama jego idea nie jest nowością. Całkiem możliwe, że „craftujesz” już od dawna. Warto sięgnąć do genezy tego zjawiska, popartego solidnym zapleczem badań empirycznych
Justyna Gryczka-Jezierska
16.02.2021
Prawo pracy HR Zarządzanie
Zakład Ubezpieczeń Społecznych chce żądać danych i informacji niezbędnych do ustalenia prawa do zasiłków, m.in. ich wysokości, od ubezpieczonych, pracodawców, organizacji społecznych oraz innych podmiotów i osób. Zapytani zaś nie będą mogli odmówić. Zdaniem ekspertów to blankietowe upoważnienie. Obawiają się, że ZUS zechce dzięki niemu obejść tajemnicę zawodową, pytając np. radcę prawnego czy adwokata o jego klienta.
Grażyna J. Leśniak
16.02.2021
Ubezpieczenia społeczne RODO
W 2020 roku opublikowano łącznie blisko 34.500 ofert pracy dla branży IT. Większość z nich skierowana była do najbardziej doświadczonych kandydatów. Do 35 proc. wzrosła też liczba ogłoszeń z jasno określoną wysokością wynagrodzenia. Ponadto zmalała różnica w wysokości zarobków pomiędzy największymi miastami Polski a mniejszymi ośrodkami,
Grażyna J. Leśniak
15.02.2021
Prawo pracy HR Finanse Koronawirus a prawo
Pojawiają się pierwsze interpretacje dotyczące rozliczania dofinansowań do zakupu sprzętu, który pracownicy, pracując zdalnie, wykorzystują w domu. Najnowsze stanowisko skarbówki potwierdza, że takie świadczenie nie tylko nie jest opodatkowane, ale w ogóle nie stanowi przychodu w PIT. Podstawą są tu przepisy tarczy antykryzysowej.
Krzysztof Koślicki
15.02.2021
PIT Rachunkowość
Rady Przedsiębiorczości ma cztery kluczowe postulaty w zakresie pracy zdalnej. Oczekuje odejścia od obowiązku określania konkretnego miejsca jej wykonywania i postuluje wyposażenie pracowników w niezbędny sprzęt i materiały oraz zwrot kosztów związanych z eksploatacją urządzeń niezbędnych do pracy w formie zdalnej. Chce też prowadzenia dokumentacji pracowniczej wyłącznie w postaci elektronicznej
Grażyna J. Leśniak
15.02.2021
Prawo pracy BHP Koronawirus a prawo
W 2020 r. w Polsce założono o 12,4 proc. mniej nowych firm niż rok wcześniej, czyli o 44 tysiące. Tak wynika z najnowszych danych GUS. Eksperci wskazują, że to efekt pandemii. Polacy boją się zwłaszcza inwestować w działalność gastronomiczną i związaną ze świadczeniem usług noclegowych. Nie wzrasta jednak liczba upadłości, choć przybywa firm korzystających z uproszczonej restrukturyzacji.
Jolanta Ojczyk
15.02.2021
Prawo gospodarcze

Nie wszystkie osoby z rocznika 1953 dostaną wyższe emerytury

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
ZUS podał, że 68,2 tys. osób z rocznika 1953 otrzymało już wyrównanie emerytury. Niektóre osoby otrzymają nawet kilkunastotysięczne wyrównanie, ale nie wszyscy. Po zestawieniu liczby 68,2 tys. podwyższonych emerytur z liczbą rozpatrzonych wniosków (100 tys.) wyraźnie widać, że tylko u nieco ponad połowy osób nowo przeliczona emerytura wyszła wyższa niż otrzymywana do tej pory.
Agnieszka Matłacz
15.02.2021
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Planowana jest likwidacja zasiłku chorobowego dla osób na kwarantannie i w izolacji w warunkach domowych. Niekorzystne będą też zasady zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego, w ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu niebędącemu pracownikiem, a także skrócenie okresu pobierania zasiłku chorobowego
Grażyna J. Leśniak
15.02.2021
Ubezpieczenia społeczne
Obecnie jednym z najważniejszych projektów jest cyfryzacja i wprowadzenie Jednolitego Pliku Ubezpieczeniowego, bo musi być elektronicznie, automatycznie, zdalnie i bezgotówkowo - mówi Gertruda Uścińska, prezes ZUS. Dzięki temu Zakład weźmie na siebie ciężar i odpowiedzialność za rozliczanie składek przez firmy. To ma zredukować liczbę błędów i nadużyć oraz kontroli.
Jolanta Ojczyk
13.02.2021
Ubezpieczenia społeczne
Prof. Covid okazał się być bardzo skutecznym nauczycielem. Dzięki niemu oczywiste dla teoretyków od lat rozwiązania zaczęły być szeroko wykorzystywane w praktyce. Przykładem może być stosowanie pracy zdalnej. Pandemia zmieniła też postawy pracowników, którzy zauważyli, że dbałość o zdrowie to nie leczenie, ale przede wszystkim zapobieganie - pisze prof. SGH dr hab. Tomasz Rostkowski.
Tomasz Rostkowski
13.02.2021
HR Zarządzanie
Przełożeni policjantów mogą bez ich zgody kształtować i zmieniać istotne elementy stosunku służbowego, jak np. stanowisko, miejsce i czas służby, uposażenie, zakres podporządkowania. To w sytuacji zgłaszania przez funkcjonariusza nieprawidłowości, wywołuje tzw. „efekt mrożący”, a kreowana tak solidarność zawodowa może powodować, że łatwiej odwrócić wzrok, niż ryzykować karierą
Tomasz Oklejak
13.02.2021
Administracja publiczna Policja
Postulat Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców został spełniony - Ministerstwo Spraw Zagranicznych chce ekspresowo wydawać wizy turystyczne i pracownicze. Zgodnie z deklaracjami, pierwszym krajem, którego mieszkańcy będą mogli korzystać z tej nowej procedury, ma być Białoruś.
Grażyna J. Leśniak
12.02.2021
Prawo pracy
Konfederacja Lewiatan i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych podpisały porozumienie dotyczące realizacji programu certyfikacji „Agencja zatrudnienia przyjazna pracowniom”. Celem programu ma być promowanie najlepszych agencji zatrudnienia. To pierwsza inicjatywa podjęta wspólnie przez organizację pracodawców i związki zawodowe.
Grażyna J. Leśniak
12.02.2021
Prawo pracy
Osoby zmieniające adres zamieszkania albo adres email powinny poinformować o tym ZUS. Wskazanie prawidłowych i aktualnych danych ma duży wpływ nie tylko na przepływ informacji, ale także na wypłatę świadczeń. Zdarza się, że renta bądź emerytura wraca do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, bo klient nie powiadomił o zmianie miejsca zamieszkania – przypomina ZUS.
Grażyna J. Leśniak
12.02.2021
Emerytury i renty
Na koniec 2020 roku stopa zastąpienia, czyli stosunek między średnim wynagrodzeniem a przeciętną nowo przyznawaną emeryturą, spadła do 42,4 proc. – alarmują eksperci Instytutu Emerytalnego. Prognozują, że w najbliższych latach wysokość nowo przyznanych świadczeń dla osób odchodzących z rynku pracy będzie często wynosiła poniżej 40 proc. ostatniego wynagrodzenia.
Grażyna J. Leśniak
12.02.2021
Domowe finanse Emerytury i renty

Ponad 68 tys. osób z rocznika 1953 otrzymało wyrównanie emerytury

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeliczył już ponad 100 tys. emerytur osób z rocznika 1953. Wyrównanie emerytury otrzymało 68,2 tys. osób. Emerytura osób urodzonych w 1953 r. wzrosła przeciętnie o 260 zł, a łączna kwota wyrównania to 749 mln zł. Zdecydowana większość spraw dotyczyła kobiet - aż 96 proc.
Agnieszka Matłacz
12.02.2021
Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Podmiot zagraniczny, który nie jest w Polsce płatnikiem składek, nie ma obowiązku zgłaszać do ZUS umów o dzieło, jakie zawarł z Polakami. Także osoby wykonujące dzieło na jego zlecenie nie muszą ich raportować. Mają jedynie obowiązek zapłacić do 20. dnia następnego miesiąca zaliczkę na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych z takiej umowy.
Grażyna J. Leśniak
12.02.2021
Prawo pracy
W sytuacji gdy firma nie ma możliwości ustalenia wartości pączków, które zjadł pracownik, nie musi mu doliczać z tego tytułu przychodu i pobierać podatku. Aby zjedzone ciastko było opodatkowane, pracodawca musiałby wcześniej dokładnie wiedzieć, że przykładowo Tomasz P. skonsumował pięć ciastek i w sumie kosztowały one 10 złotych. Potwierdzają to interpretacje skarbówki.
Krzysztof Koślicki
11.02.2021
PIT
Pielęgniarki i położne wymienione zostały - obok zawodowych kierowców, operatorów i mechaników sprzętu do robót ziemnych oraz spawaczy - wśród najbardziej deficytowych zawodów w Polsce. Takie dane podało w czwartek Personnel Service na podstawie Barometru Zawodów. W przypadku pielęgniarek i położnych ten deficyt ciągle rośnie.
Krzysztof Sobczak
11.02.2021
Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Osoby, których świadczenie naliczano według zarobków i stażu, ale po przejściu na emeryturę lub rentę nadal pracują, utracą prawo do podwyższenia świadczenia poprzez przeliczenie podstawy jego wymiaru. Nie będzie też można wydłużyć stażu okresami nieskładkowymi. Ponadto emeryturę będzie można przeliczać raz na rok, a nie jak obecnie - co kwartał. Zdaniem ekspertów, to nie jest wyrównywanie systemów, lecz ograniczanie wydatków na emerytury.
Grażyna J. Leśniak
11.02.2021
Domowe finanse Emerytury i renty
Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w wiosennym postępowaniu kwalifikacyjnym na specjalizacje lekarskie zostanie przyznanych 1959 rezydentur. Najwięcej miejsc przyznano na specjalizacje: anestezjologia i intensywna terapia (213), choroby wewnętrzne (123), choroby zakaźne (115), chirurgia ogólna (115) medycyna ratunkowa (109) i medycyna rodzinna (104).
Krzysztof Sobczak
10.02.2021
Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Marszałek Sejmu Elżbieta Witek powołała Katarzynę Łażewską-Hrycko na urząd Głównego Inspektora Pracy. Zastąpi ona na tym stanowisku zmarłego na początku tego roku Andrzeja Kwalińskiego. W uroczystości uczestniczyli Agnieszka Kaczmarska, szef Kancelarii Sejmu i poseł Janusz Śniadek, przewodniczący Rady Ochrony Pracy.
Grażyna J. Leśniak
10.02.2021
Prawo pracy BHP
Państwowa Inspekcja Pracy zapowiedziała, że w 2021 roku planuje przeprowadzić 52 tys. kontroli weryfikujących głównie przestrzeganie przepisów tarcz antykryzysowych w zakresie ochrony miejsc pracy, ale również poziom bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie epidemii COVID-19. Przygotowując się na nie pracodawcy powinni dokonać przeglądu m.in. instrukcji i procedur, oceny ryzyka zawodowego
Grażyna J. Leśniak
10.02.2021
Prawo pracy BHP Koronawirus a prawo
Który dzień jest następnym dniem wolnym od pracy, jeśli krwiodawca oddał w piątek krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19 - sobota czy poniedziałek? Prawnicy wskazują, że istnieje ryzyko nadużywania tego przepisu - może dojść do sytuacji, w której pracownicy będą żądać zarówno dnia wolnego, jak i podwójnego wynagrodzenia.
Grażyna J. Leśniak
10.02.2021
Prawo pracy Koronawirus a prawo
W 2021 roku emerytury i renty będą waloryzowane nowym wskaźnikiem - 104,24 proc. Przyjęty przez rząd nowy wskaźnik waloryzacji jest wyższy niż zakładano wcześniej. Oznacza to dodatkowy koszt dla budżetu państwa w wysokości 1 mld zł - poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki.
Grażyna J. Leśniak
09.02.2021
Emerytury i renty
Na koniec 2020 roku zaległości alimenciarzy wynosiły od ponad 11,2 mld zł do przeszło 12,9 mld zł – wynika z analizy danych pochodzących z trzech największych rejestrów długów. Średnie zadłużenie przekroczyło już 42 tys. zł. Tylko w ciągu ostatniego roku wzrosło o 1,5-2 tys. zł. Rekordzista z województwa śląskiego ma do uregulowania blisko 800 tys. zł. Zdecydowana większość dłużników to mężczyźni.
Grażyna J. Leśniak
09.02.2021
Prawo rodzinne Prawo pracy Koronawirus a prawo

COVID-19 może być chorobą zawodową

Prawo pracy BHP Koronawirus a prawo
COVID-19 jako choroba zakaźna może być, według Ministerstwa Zdrowia, chorobą zawodową. A ponieważ obowiązkiem pracodawców jest zapobieganie zachorowaniom, w ramach działań profilaktycznych firma może zorganizować badania przesiewowe lub punkt szczepień w swojej siedzibie – twierdzą eksperci.
Grażyna J. Leśniak
09.02.2021
Prawo pracy BHP Koronawirus a prawo
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski