Prawo.pl
W Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej trwają prace nad przepisami, które mają umożliwić zamianę renty uczniowskiej na rentę socjalną. Będzie trzeba w określonym czasie wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z takim wnioskiem. Świadczenia nie zostaną więc zamienione z automatu, co wzbudziło wątpliwości posłów sejmowej Komisji ds. petycji.
Beata Dązbłaż
08.06.2022
Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne
10 czerwca 2022 r. wchodzą w życie nowe przepisy, które pozwolą na zaliczenie b. pracownikom wywiadu skarbowego okresów zatrudnienia w nim jako równorzędnych ze służbą, co umożliwi nabycie uprawnień z systemu zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych. Na nierówne traktowanie w kwestii prawa do zaopatrzenia emerytalnego skarżyli się funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej.
Grażyna J. Leśniak
08.06.2022
Emerytury i renty Administracja publiczna Prawo pracy
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę upamiętniającą trzy powstania śląskie poprzez ustanowienie święta państwowego. 20 czerwca będzie świętem państwowym – Narodowym Dniem Powstań Śląskich, ale nie będzie dniem wolnym od pracy. Ustawa wejdzie w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.
Grażyna J. Leśniak
08.06.2022
Prawo pracy
Płace minimalne we wszystkich krajach Unii Europejskiej mają gwarantować pracownikom godny poziom życia - taką zasadę zawiera porozumienie zawarte przez negocjatorów Rady UE i Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnych standardów dotyczących płacy minimalnej, które mają obowiązywać w całej Wspólnocie.
Krzysztof Sobczak
07.06.2022
Prawo pracy
Organizacje pozarządowe w petycji skierowanej do Sejmu zwracają uwagę na poważne konsekwencje społeczne i ekonomiczne wynikające z coraz częściej występującego u pracowników wypalenia zawodowego. Proponują także konkretne zmiany w tym zakresie w Kodeksie pracy. Jednak resorty rodziny i zdrowia uważają, że obowiązujące przepisy są wystarczające dla zabezpieczenia zdrowia pracowników w tym obszarze.
Beata Dązbłaż
07.06.2022
Opieka zdrowotna
W przyszłym roku planowane są dwie podwyżki minimalnego wynagrodzenia. Rząd proponuje, by od stycznia najniższa pensja wynosiła 3383 zł, a od lipca wzrosła do poziomu 3450 zł brutto. Dwa razy w ciągu roku ma wzrosnąć także minimalna stawka godzinowa: odpowiednio do 22,10 zł i 22,50 zł – zaproponował we wtorek rząd.
Grażyna J. Leśniak
07.06.2022
Domowe finanse Prawo pracy
W trakcie pandemii na wielu pracowników spadła większa niż dotychczas odpowiedzialność zawodowa, co bezpośrednio przyczyniło się do wzrostu odczuwanego przez nich stresu. Jak wynika z badania „People at Work 2022: A Global Workforce”, co piąty Polak przyznaje, że codziennie doświadcza stresu w pracy.
Grażyna J. Leśniak
07.06.2022
Prawo pracy
Organ nadzorczy nałożył administracyjną karę pieniężną w wysokości prawie 16 tys. zł na firmę z branży motoryzacyjnej. Powodem takiej decyzji było niezgłoszenie do Urzędu Ochrony Danych Osobowych naruszenia ochrony danych osobowych polegającego na utracie świadectwa pracy pracownika. Decyzja nie jest prawomocna a spółka odwołała się do sądu.
Grażyna J. Leśniak
07.06.2022
Prawo pracy RODO
Od stycznia do marca br. ZUS przeprowadził ponad 7300 kontroli płatników składek. To o ponad 4 tys. proc. więcej niż w analogicznym okresie ub.r. Eksperci nie są zaskoczeni wzrostem, bo łączą go z procesem wychodzenia z pandemii. Jednocześnie prognozują, że w najbliższym czasie liczba kontroli nie spadnie, a może nawet się zwiększy. Urzędnicy będą bowiem chcieli wrócić do stanu sprzed pandemii.
Grażyna J. Leśniak
07.06.2022
Ubezpieczenia społeczne
W najbliższym czasie szykuje się istne tsunami zmian w kodeksie pracy. Pierwsza nowelizacja wymuszona jest m.in. koniecznością implementacji dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów, co powinno nastąpić do 2 sierpnia 2022 r. Jeśli ta data ma być dotrzymana, prace nad nowelizacją kodeksu powinny znacząco przyspieszyć.
Agnieszka Nowak-Błaszczak
07.06.2022
Prawo pracy BHP

Składki zdrowotne można było zapłacić za cały rok i zyskać na podatku

PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
Niedawna interpretacja podatkowa potwierdza jednoznacznie – pod koniec 2021 roku przedsiębiorcy mogli zapłacić wszystkie składki zdrowotne i odliczyć je od podatku. Dzięki temu mogli obniżyć wysokość należnego podatku dochodowego i uciec przed konsekwencjami Polskiego Ładu. Podjęcie ryzyka wcześniejszej zapłaty składek okazało się opłacalne. Piszemy na ten temat w Legal Alert.
Krzysztof Koślicki
06.06.2022
PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
Ustanowiona w statucie organizacji pracowników granica wieku uprawniająca do ubiegania się o stanowisko przewodniczącego tej organizacji jest objęta zakresem stosowania dyrektywy antydyskryminacyjnej - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I dodał, że ani polityczny charakter takiego stanowiska, ani sposób rekrutacji (wybory) nie mają znaczenia z punktu widzenia stosowania tej dyrektywy.
Krzysztof Sobczak
06.06.2022
Prawo pracy Prawo unijne
Od 15 czerwca br. zaczną obowiązywać przepisy, dzięki którym rolnicy na emeryturze nie będą musieli zaprzestawać prowadzenia działalności, by otrzymać świadczenie w pełnej wysokości. – To jest sprawiedliwość dziejowa dla rolniczych emerytów – stwierdził wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.
Krzysztof Sobczak
04.06.2022
Ubezpieczenia społeczne
Lustrowani przez Instytut Pamięci Narodowej byli słuchacze i studenci szkół resortu spraw wewnętrznych z przełomu lat 1989-1990 doznają bezprawia - taki jest sens uchwały Izby Karnej Sądu Najwyższego. Naruszono w ten sposób zasadę równości wobec prawa poprzez różne traktowanie tej samej grupy obywateli przez dwie różne ustawy. SN w pełni przychylił się do argumentacji Rzecznika Praw Obywatelskich.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
03.06.2022
Prawo karne

SO: Spółki nie ma, a ZUS zaległe składki każe płacić prezesowi

Prawo cywilne Ubezpieczenia społeczne Prawo gospodarcze
Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie mógł przypisać członkowi zarządu spółki odpowiedzialności za zaległości składkowe spółki, gdyż nie wykazał bezskuteczność egzekucji wobec spółki - orzekł Sąd Okręgowy w Poznaniu. I wskazał, że zobowiązanie powstało po wykreśleniu spółki z KRS i jest wynikiem dokonanej przez ZUS korekty na koncie płatnika w późniejszym czasie.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
03.06.2022
Prawo cywilne Ubezpieczenia społeczne Prawo gospodarcze
Umowy cywilnoprawne mają być oskładkowane najpóźniej do marca 2023 roku, także składką chorobową. To jeden z kamieni milowych zapisanych w Krajowym Planie Odbudowy zaakceptowanym przez Komisję Europejską. Pracodawcy liczą, że termin realizacji reformy zostanie przesunięty na 1 stycznia 2024 roku. Dla nich i zatrudnionych zarabiających więcej niż 3 010 złotych reforma oznacza dodatkowe koszty, ale też wyższe emerytury.
Jolanta Ojczyk Monika Sewastianowicz
03.06.2022
Ubezpieczenia społeczne
Z opublikowanego właśnie raportu firmy doradczej CBRE wynika, że 68 proc. przedsiębiorców planuje regularny powrót pracowników do biur, nawet od połowy tego roku. W co czwartej firmie ten proces już się rozpoczął, a 45 proc. wdroży go maksymalnie od końca czerwca. Z deklaracji pracodawców wynika, że powrót pracowników do biur jest konieczny.
Krzysztof Sobczak
02.06.2022
Prawo pracy Prawo gospodarcze
Polscy pracodawcy zatrudnili 185 tys. obywateli Ukrainy w ramach uproszczonej procedury obowiązującej od połowy marca. Połowa tych osób znalazła pracę w województwie mazowieckim, dolnośląskim, wielkopolskim lub łódzkim - poinformowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
Krzysztof Sobczak
02.06.2022
Prawo pracy Ukraina
Instalowanie kamer monitoringu jest rozwiązaniem, po które coraz chętniej sięgają przedsiębiorcy. Jednak udostępnienie nagrań osobom nieuprawnionym może wiązać się z poważnymi konsekwencjami, gdyż taki krok narusza RODO i kodeks pracy. Poza tym dopuszcza zastosowanie w zakładzie pracy jedynie monitoringu wizyjnego, wykluczone jest rejestrowanie zarówno obrazu, jak i dźwięku.
Konrad Dyda
02.06.2022
Prawo pracy BHP RODO
Rozwiązanie konkretnej umowy lub jej niezawarcie z osobą samozatrudnioną, nawet ze względu na jej orientację seksualną, nie naruszają dyrektywy zakazującej dyskryminacji w zakresie zatrudnienia - uważa polski rząd. Swoje stanowisko przedstawił przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który rozpatruje pytanie prejudycjalne w sprawie dziennikarza zwolnionego z TVP za udział w teledysku o świętach osób LGBT.
Monika Sewastianowicz
02.06.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Skład komisji prowadzącej nabór na stanowisko kierownicze w ambasadzie jest informacją publiczną - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny, uznając skargę kasacyjną Rzecznika Praw Obywatelskich na korzyść obywatela, który domagał się od Ministerstwa Spraw Zagranicznych m.in. danych członków komisji prowadzącej nabór na stanowisko kierownika w jednej z ambasad RP.
Krzysztof Sobczak
02.06.2022
Administracja publiczna Prawo pracy HR
Rozpoczęła się kolejna sesja egzaminu zawodowego w formule 2019 dla uczniów szkół branżowych. Sesja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w formule 2012 i w formule 2017 rozpocznie się 20 czerwca. Egzamin składa się z dwóch części - z części pisemnej trzeba uzyskać minimum 50 proc. punktów, z części praktycznej 75 proc.
Monika Sewastianowicz
01.06.2022
Zarządzanie oświatą
Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował w środę, że rodzice mogą skorzystać z bonu turystycznego nawet, jeśli złożyli wniosek o 500 plus po 31 grudnia 2021 roku. Jak doprecyzował rzecznik ZUS Paweł Żebrowski, dotyczy to dzieci urodzonych w ostatnich miesiącach ubiegłego roku, czyli od października do grudnia.
Krzysztof Sobczak
01.06.2022
Pomoc społeczna
Pracodawca będzie mógł zawrzeć dla pracownika umowę o prowadzenie pracowniczego planu kapitałowego już po 14 dniach zatrudnienia. Szybciej dojść będzie mogło też do transferu oszczędności zgromadzonych dotychczas w PPK przez tego pracownika na rachunek, na którym będzie oszczędzał u nowego pracodawcy. To efekt zmian, które wejdą w życie w sobotę.
Anna Puszkarska
01.06.2022
Prawo pracy HR Finanse
Po opublikowaniu wstępnych wyników kontroli NIK w sprawie przyznawania dodatków covidowych, w mediach społecznościowych wylał się hejt na lekarzy. Tyle że oni mają niewiele wspólnego z nieprawidłowościami. Z wystąpień Najwyższej Izby Kontroli wynika, że winę ponosi minister zdrowia, który wydał nieprecyzyjne polecenie. Jego konsekwencji obawiają się jednak szefowie szpitali.
Jolanta Ojczyk
01.06.2022
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne Koronawirus a prawo
Przełożeni zarzucili funkcjonariuszowi, że nieprawidłowo dokumentował w notatniku przebieg służby. Czyn ten został uznany za naruszenie dyscypliny służbowej, za który policjant został ukarany upomnieniem. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu podkreślił, że jest to najłagodniejsza z kar dyscyplinarnych, ale ma ona też negatywne skutki w zakresie finansowym, które trzeba mieć na uwadze przy jej wymierzaniu.
Dorian Lesner
31.05.2022
Policja Prawo pracy
Połowa kobiet doświadcza mikroagresji w pracy, ale mniej niż co czwarta zgłasza takie sytuacje pracodawcy. 40 proc. respondentek, które chcą zmienić pracę, jako powód podaje wypalenie zawodowe. Takie informacje przynosi najnowszy raport z globalnego badania przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte. Coraz więcej kobiet aktywnie poszukuje pracy i chce ją zmienić w ciągu najbliższych dwóch lat.
Krzysztof Sobczak
30.05.2022
Prawo pracy Prawo gospodarcze
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to narzędzie długoterminowego oszczędzania. Powstały w celu zwiększenia stopy oszczędności oraz zmniejszenia luki w poziomie dochodów pomiędzy okresem aktywności zawodowej, a okresem emerytalnym (OSR). Po prawie trzech latach od rozpoczęcia wdrażania PPK można już dokładniej ocenić wpływ tej instytucji na oszczędności uczestników.
Krzysztof Papliński
30.05.2022
Emerytury i renty Prawo pracy
Podmiot prowadzący dom pomocy społecznej będzie mógł starać się o refundację części lub całości kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne skierowanych osób bezrobotnych lub poszukujących pracy – to rozwiązanie zaproponowane w kolejnej nowelizacji specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.
Beata Dązbłaż
30.05.2022
Pomoc społeczna Finanse publiczne
Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy nie należy się ubezpieczonemu, gdyż uraz nogi nie spowodował powstania choroby onkologicznej - orzekł Sąd Apelacyjny w Katowicach. Dodał też, że błąd popełniony przez ZUS, który rentę powypadkową przyznał, a potem ją cofnął, mieści się w granicach ustawy. Organ rentowy jest uprawniony do naprawienia błędu - dodał sąd.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.05.2022
Emerytury i renty BHP