WSA: Ocena wypadku przy pracy nie należy do pracodawcy

Prawo pracy BHP Małe i średnie firmy
Obowiązkiem pracodawcy jest każdorazowe, niezależne od skali zaistniałego zdarzenia, powołanie zespołu powypadkowego. Jego zadaniem jest ustalenie przyczyn i okoliczności zdarzenia oraz dokonanie oceny czy można je uznać za wypadek przy pracy. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.
Dorian Lesner
31.01.2020
Prawo pracy BHP Małe i średnie firmy

Rynek pracy w Polsce coraz mniej elastyczny

Prawo pracy Małe i średnie firmy Finanse
W rankingu elastyczności zatrudnienia Polska zajmuje dopiero 27. miejsce na 41 państw UE i OECD. Ten spadek od 2015 roku o 10 pozycji jest efektem głównie usztywnienia maksymalnych długości umów o pracę na czas określony. Wyżej od nas znalazła się m.in. Wielka Brytania, Czechy i Bułgaria. Czołówka od 2016 r. pozostała niezmienna. Należą do niej USA, Japonia i Nowa Zelandia.
Grażyna J. Leśniak
31.01.2020
Prawo pracy Małe i średnie firmy Finanse
28 stycznia jest obchodzony w państwach UE jako Dzień Ochrony Danych Osobowych. Polski UODO w tym dniu otworzył swoje drzwi dla osób zainteresowanych. Urzędnicy udzielali porad prawnych, a na warszawskiej politechnice eksperci dyskutowali nad praktyką wykonywania funkcji inspektora ochrony danych.
Grażyna J. Leśniak
30.01.2020
Prawo pracy RODO

Rząd stosuje nowe triki na obejście konsultacji publicznych

Prawnicy Administracja publiczna Prawo pracy
Rząd nie konsultuje z partnerami społecznymi i obywatelami wszystkich przygotowywanych projektów ustaw. Od półtora roku nowym zjawiskiem są tzw. projekty skrywane, o istnieniu których opinia publiczna dowiaduje się dopiero po rozpoczęciu prac w parlamencie. W 2018 roku takich projektów było 8, a w 2019 roku – już 21.
Grażyna J. Leśniak
30.01.2020
Prawnicy Administracja publiczna Prawo pracy
W środę 29 stycznia w Ministerstwie Edukacji Narodowej rozpoczęły się rozmowy na temat zmian w przepisach dotyczących postępowań dyscyplinarnych wobec nauczycieli. Tego samego dnia klub Lewicy złożył w Sejmie projekt nowelizacji Karty Nauczyciela w sprawie postępowań dyscyplinarnych nauczycieli.
Krzysztof Sobczak
29.01.2020
Prawo pracy Zarządzanie oświatą
Od początku tego roku pogłębiają się problemy w funkcjonowaniu niektórych rozwiązań systemu e-zdrowia (e-zwolnienia, podpisu certyfikatem ZUS oraz weryfikację w e-WUŚ) - alarmują lekarze z Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia (PPOZ). Podjęli w tej sprawie interwencję w resorcie zdrowia, a Ministerstwo zapewnia, że pracuje nad ich usprawnieniem.
Krzysztof Sobczak
29.01.2020
Opieka zdrowotna Zawody medyczne

e-ZLA - nowy kreator do wystawiania e-zwolnienia

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ma nowy kreator do wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich. Teraz wystarczą tylko dwa kroki w systemie, aby utworzyć e-ZLA. Pojawiły się też kolejne funkcje na profilu lekarza - informuje ZUS.
Grażyna J. Leśniak
29.01.2020
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Przez pierwsze 12 miesięcy delegowania każdy pracodawca delegujący pracownika na terytorium RP będzie musiał zapewnić mu minimalne warunki zatrudnienia. Po tym okresie obligatoryjny poziom tych gwarancji będzie uzależniony od określonego zachowania pracodawcy. To jedna ze zmian przygotowanych przez rząd.
Grażyna J. Leśniak
29.01.2020
Prawo pracy Małe i średnie firmy Prawo unijne
Dostępność technologii cyfrowej i Internetu sprawia, że coraz więcej pracowników korzysta z możliwości pracy zdalnej. Odpowiada ona także na zmieniające się potrzeby pracowników i rosnącą konkurencję na rynku. Pracodawcy oczekują, że ta forma pracy zostanie uregulowana w przepisach.
Grażyna J. Leśniak
29.01.2020
Prawo pracy Małe i średnie firmy

Rośnie kwota emerytur i rent wypłacanych obywatelom Ukrainy

Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Polskie świadczenie emerytalne i rentowe pobiera 1,9 tys. Ukraińców. 0,9 tys. osób otrzymuje świadczenia w wysokości równej lub większej od 1100 zł, czyli polskiej emerytury minimalnej – poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi na poselską interpelację.
Grażyna J. Leśniak
29.01.2020
Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Rozpoznając wniosek o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego organ musi ustalić wysokość dochodu w rodzinie. Jeśli po przeliczeniu na członka rodziny dochód ten jest wyższy niż 725 zł w skali miesiąca, to świadczenie nie może zostać przyznane - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Aleksandra Partyk
29.01.2020
Prawo rodzinne Domowe finanse Prawo pracy

Pracownicy fizyczni szybciej przejdą na emeryturę?

Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy
Posłowie PSL-Kukiz’15 chcą wprowadzenia emerytur stażowych dla kobiet, które mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat oraz ukończone 55 lat życia oraz odpowiednio dla mężczyzn - co najmniej 40 lat oraz ukończony 60 rok życia. O podobne rozwiązanie zabiegają także związki zawodowe.
Grażyna J. Leśniak
29.01.2020
Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy

FPP i CALPE: Termin przedawnienia roszczeń PFRON to 5 lat

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Zobowiązania wobec PFRON o zwrot pomocy publicznej na zatrudnienie przedawniają się z upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin ich płatności – twierdzi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tym samym UOKiK potwierdził stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz krajowych sądów administracyjnych.
Grażyna J. Leśniak
28.01.2020
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy

Niska waloryzacja rent i emerytur

Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy
Od 1 marca 2020 roku wzrosną emerytury, renty i świadczenia kompensacyjne o najniższy przewidziany ustawą wskaźnik, tak jak postulowali to pracodawcy w czasie negocjacji w Radzie Dialogu Społecznego. Waloryzacja wyniesie 3,24 proc. Nie taką podwyżkę wyobrażały sobie związki zawodowe.
Beata Igielska
28.01.2020
Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy
W najbliższy piątek mija termin, w którym płatnicy PIT muszą sporządzić deklaracje PIT-11, PIT-R, PIT-4R i PIT-AR za 2019 rok. Trzeba zwrócić uwagę na numer formularzy, bo np. ulgę dla młodych pracownik można wykazać tylko w najnowszej wersji PIT-11, oznaczonej symbolem 25. Druki do urzędu skarbowego wysyła się tylko elektronicznie.
Krzysztof Koślicki
28.01.2020
PIT
Koszty zakwaterowania pracowników za granicą, które ponosi pracodawca są przychodem i wchodzą w skład podstawy składek - orzekła Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego. Wydanie interpretacji przez organy administracyjne w tej samej sprawie nie blokowały postępowania przed sądem - dodał.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
28.01.2020
Ubezpieczenia społeczne
Służbą policjanta jest czas jego pozostawania do dyspozycji przełożonego, w miejscu pełnienia służby lub innym miejscu do tego przeznaczonym. Jeśli więc podczas dyżurów domowych policjant nie jest wzywany do pracy, to należy przyjąć, że nie pracuje - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.
Aleksandra Partyk
27.01.2020
Policja Prawo pracy

OPZZ: Czas na dłuższy urlop wypoczynkowy dla polskich pracowników

Domowe finanse Prawo pracy Małe i średnie firmy
Związkowcy z OPZZ chcą wydłużenia urlopu wypoczynkowego z 26 do 35 dni. Uważają, że Polacy potrzebują więcej odpoczynku. Propozycja już trafiła na Radę Dialogu Społecznego. Pracodawcy odnoszą się do niej krytycznie, bo znacząco podwyższy koszty pracy. A urlop to nie jedyne wolne od pracy okresy, do których ma prawo pracownik
Grażyna J. Leśniak
27.01.2020
Domowe finanse Prawo pracy Małe i średnie firmy
Matka, która urodziła dziecko w Sylwestra, nie wiedziała, że grudzień 2015 r. ma 31 dni i za to ZUS ją ukarał, odmawiając wypłaty zasiłku chorobowego. Sąd Najwyższy orzekł, że jeśli Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie pouczy kobiety o konieczności złożenia wniosku w terminie, to można przywrócić termin do ubezpieczenia, który minął - dodał.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.01.2020
Ubezpieczenia społeczne
Zastosowanie wobec pracownika kary porządkowej za określone przewinienie nie przeszkadza w wypowiedzeniu mu umowy o pracę, gdy waga przewinienia jest znaczna. Wypowiedzenie nie jest karą. Nie ma więc przeszkód w jego stosowaniu w przypadku tego samego przewinienia. Pracownik powinien jednak najpierw zakwestionować zasadność nałożonej kary porządkowej
Justyna Radek
27.01.2020
Prawo pracy Małe i średnie firmy
Dofinansowanie przez pracodawcę z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych kosztów wycieczki turystyczno-integracyjnej nie powoduje powstania po stronie pracowników przychodu ze stosunku pracy. Po stronie pracodawcy nie pojawią się z kolei żadne obowiązki płatnika. Potwierdza to niedawna interpretacja skarbówki.
Wiesława Moczydłowska
25.01.2020
PIT

SA: Kobieta w ciąży mogła być zatrudniona w przedsiębiorstwie swoich rodziców

Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
To, że umowa o pracę została podpisana, gdy pracownica była na początku ciąży nie oznacza, że została zawarta dla pozoru. Także przyjęte w umowie wynagrodzenie w wysokości 7 tys. zł nie mogło przemawiać za uznaniem, że umowę o pracę zawarto, by pracownica korzystała z wysokich świadczeń społecznych - orzekł Sąd Apelacyjny w Lublinie.
Aleksandra Partyk
25.01.2020
Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy

Ruszyła trzecia edycja konkursu „Pracownik Roku”

Prawo pracy HR Małe i średnie firmy
Trwa nabór do konkursu „Pracownik Roku”. Przedsiębiorcy mogą wskazać swoich najbardziej wartościowych i lojalnych pracowników w sześciu kategoriach: mentor, długodystansowiec, inicjator, menadżer, filar organizacji oraz zespół. Zgłoszenia przyjmowane są do 28 lutego 2020 r. Gala finałowa konkursu ma odbyć się 21 kwietnia 2020 r.
Grażyna J. Leśniak
24.01.2020
Prawo pracy HR Małe i średnie firmy
W resorcie rolnictwa nie są obecnie prowadzone prace legislacyjne zmierzające do zmiany obowiązujących w zakresie przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników – ustaliło Prawo.pl. Nadal więc nie każdy rolnik, który zmieniał rodzaj działalności zarobkowej i w związku z tym był objęty zarówno ZUS-em, jak i KRUS-em, może otrzymać dwie emerytury, z obu systemów.
Grażyna J. Leśniak
24.01.2020
Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Brak polityki wynagradzania czy różnicowanie w niej wynagrodzeń na tych samych stanowiskach może prowadzić do niechcianych rotacji, sporów zbiorowych, a także sporów sądowych z daleko idącymi konsekwencjami finansowymi. Jak uniknąć błędów mówili w czwartek uczestnicy już XI edycji Konferencji HR Director Summit.
Jolanta Ojczyk
24.01.2020
HR
Pracownik nie musi wykonywać pracy dla firmy po wyczerpaniu terminu wypowiedzenia - orzekła Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego i uchyliła wyrok sądu II instancji. Teraz należy precyzyjnie określić, czy pracodawcy należy się odszkodowanie i czy istniał związek przyczynowy między powstałą szkodą a zaniechaniem pracownika.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.01.2020
Prawo pracy
Przyznanie 20 zł dodatku do emerytury za każdy udokumentowany rok, podczas którego strażacy ochotnicy brali bezpośredni udział w działaniach ratowniczych przewiduje obywatelski projekt nowelizacji ustawy ustawy o emeryturach i rentach z FUS. W czwartek Sejm zdecydował, że trafi on do dalszych prac w sejmowych Komisjach: Finansów Publicznych oraz Polityki Społecznej i Rodziny.
Grażyna J. Leśniak
23.01.2020
Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy
Dorota Gotowicka zwyciężyła w jedenastej już edycji konkursu TOP HR Manager in Action 2019, organizowanego przez Wolters Kluwer. Nagrody i wyróżnienia wręczono w trakcie finałowej gali, która odbyła się 23 stycznia w Warszawie.
Jolanta Ojczyk
23.01.2020
HR
Warto być uczniem, który poznaje podstawowe zasady i sam znajduje nowe rozwiązania, których inni nie znali. Nie wszystko bowiem da się zdigitalizować, a żarówka nie powstała dlatego, że ktoś optymalizował świecę – to jeden w wniosków XI edycji Konferencji HR Director Summit.
Jolanta Ojczyk
23.01.2020
HR

Ubezpieczenie zdrowotne to nie ubezpieczenie chorobowe

Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Choć nazwy - ubezpieczenie chorobowe i zdrowotne - mogą sugerować podobieństwo, są to zupełnie różne ubezpieczenia. Wbrew pozorom te pojęcia są często mylone i błędnie definiowane. Niewiedza może sporo kosztować. Ubezpieczenie zdrowotne umożliwia bezpłatne leczenie, a chorobowe zapewnia pieniądze na czas tego leczenia.
Grażyna J. Leśniak
23.01.2020
Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne