Prawo.pl
Pracodawca ma zapewnić w pomieszczeniu temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy, nie niższą jednak niż 14°C. Spadek poniżej tej wartości nie może być rekompensowany możliwością schronienia się pracowników przed opadami atmosferycznymi, ogrzania się albo zmianą odzieży orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Marek Sondej
17.11.2022
Prawo pracy BHP
Wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 20 albo 26 dni, w zależności od posiadanego tzw. stażu urlopowego. Staż ten budowany jest przez okresy zatrudnienia, okresy wliczane do okresów zatrudnienia. W istotny sposób wpływa na niego stopień ukończonej nauki. Wyższe wykształcenie daje osiem lat takiego stażu.
Marek Rotkiewicz
17.11.2022
Prawo pracy

Społeczeństwo się starzeje, a prawo nie chroni seniorów przed nadużyciami

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Domowe finanse
Magiczne kołdry, cudowne garnki, a wszystko na raty z lichwiarskimi odsetkami - nie trzeba mieć Alzheimera czy innej neurozwyrodnieniowej choroby przebiegającej z otępieniem, by paść ofiarą oszustów. Jednak to właśnie ludzie starzy i chorzy są na celowniku i stają się ofiarami nieuczciwych sprzedawców. Prawo nie chroni ich przed skutkami błędnych decyzji i nie pomaga ich rodzinom.
Grażyna J. Leśniak Monika Sewastianowicz
17.11.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Domowe finanse
Możliwość wykonywania pracy zdalnej na podstawie przepisów ustawy covidowej zniknie po upływie dwóch miesięcy od opublikowania nowelizacji Kodeksu pracy – zdecydowała w środę Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach, przyjmując sprawozdanie o rządowym projekcie zmian w Kodeksie pracy. Sama nowela, tak jak to proponował rząd, ma wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.
Grażyna J. Leśniak
16.11.2022
Prawo pracy
Mamy 22 tys. uprawnionych kobiet, które przeszły na emeryturę i muszą poczekać 5 lat na skorzystanie ze środków z IKZE. Nie wiemy jednak, ile z nich podjęło pracę – powiedział w środę w Sejmie Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej. Zauważył, że średni wiek przechodzenia kobiet na emeryturę wynosi 60 lat i 7 miesięcy.
Grażyna J. Leśniak
16.11.2022
Domowe finanse Emerytury i renty PIT
Okazjonalna praca zdalna będzie odpowiednikiem dzisiejszej pracy z domu, czyli home-office, (HO), która już jest traktowana jako forma benefitu przysługującego pracownikom. Natomiast docelowo będzie to uprawnienie pracownicze wynikające bezpośrednio z nowych przepisów wdrożonych do Kodeksu Pracy – pisze Hubert Kowalski z firmy doradczej zajmującej się planowaniem czasu pracy.
Hubert Kowalski
16.11.2022
Prawo pracy
Uczestnik pracowniczych planów kapitałowych może w każdym czasie skorzystać ze swoich środków gromadzonych w tym programie. Jeśli jednak wycofa je przed osiągnięciem 60. roku życia, co do zasady będzie się to wiązać z pomniejszeniami. Chyba że zwrot będzie dotyczył środków przypadających po zmarłym uczestniku PPK lub otrzymanych w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków.
Joanna Gawęda
16.11.2022
Domowe finanse Emerytury i renty PPK
W czwartek, 17 listopada, na ulice Warszawy wyjdą pracownicy "budżetówki", w tym także wymiaru sprawiedliwości i prokuratury. Domagają się co najmniej 20 proc. podwyżek, a nie - jak zaplanowano w budżecie na 2023 r. - 7.8 proc. Podkreślają, że już obecnie ich pensje, mimo doświadczenia, wieloletniego stażu i szerokiego zakresu obowiązków, zbliżają się do poziomu płacy minimalnej.
Patrycja Rojek-Socha
16.11.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

FPP: Dobrowolny ZUS to zły pomysł - grozi zdemolowaniem systemu emerytalnego

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Federacja Przedsiębiorców Polskich stanowczo sprzeciwia się wprowadzeniu w Polsce dobrowolności w podleganiu ubezpieczeniu emerytalnemu przez przedsiębiorców. Stanowiłoby to zaprzeczenie fundamentalnej zasady ubezpieczeń społecznych - powszechności. Jeśli ta zasada zostanie złamana, nastąpi masowe tworzenie fikcyjnych działalności gospodarczych, założonych jedynie dla uniknięcia płacenia składek.
Grażyna J. Leśniak
15.11.2022
Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Zróżnicowane pokoleniowo zespoły to przepis na dobrze prosperującą firmę - twierdzą zgodnie eksperci. To także odpowiedź na wyzwania obecnego rynku pracy, na którym w obliczu starzejącego się społeczeństwa polityka diversity & inclusion nabiera jeszcze większego znaczenia.
Grażyna J. Leśniak
15.11.2022
Rynek Prawo pracy

NSA: Przyznawanie świadczeń pielęgnacyjnych dla innych osób niż spokrewnione w I stopniu, uzależnione od orzeczenia

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
Warunkiem przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego osobom innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu, jest legitymowanie się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności przez współmałżonka albo rodziców - orzekł w uchwale 14 listopada Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiorga sędziów.
Grażyna J. Leśniak Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.11.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
Rynek pracy nadal się kurczy. Pracodawcy w październiku opublikowali o 12 proc. mniej ogłoszeń o pracę w ujęciu r/r i o 10 proc. mniej w stosunku do września. Pesymizm pracodawców jest szczególnie widoczny w tworzeniu nowych miejsc pracy – świeżo uruchomionych procesów rekrutacyjnych za pośrednictwem OLX w październiku było aż o 20 proc. mniej r/r. Rośnie za to liczba poszukujących i liczby odpowiedzi na ogłoszenia.
Grażyna J. Leśniak
14.11.2022
Rynek Prawo pracy
Co zrobić, aby legalnie zatrudnić obywatela Ukrainy w Polsce? Zasady związane z zatrudnieniem i wymagania dla pracodawców znajdą się w specjalnym podręczniku. Konfederacja Lewiatan przygotowuje go dla przedsiębiorców zainteresowanych angażowaniem pracowników z Ukrainy.
Grażyna J. Leśniak
14.11.2022
Rynek Prawo pracy Ukraina
Podstawowym dokumentem potwierdzającym staż pracy jest na pewno świadectwo pracy, ale nie oznacza to, że jest on jedyny. Przepisy nie ograniczają zakresu dokumentów, którym mogą zostać wykazane okresy zatrudnienia, a zatem może to być każdy dokument, z którego w wiarygodny sposób wynikało co najmniej, że dana osoba pozostawała w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy oraz okresy tego zatrudnienia.
Marek Rotkiewicz
14.11.2022
Prawo pracy
Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę postulowało zrównanie prawa do świadczeń osób pracujących przymusowo w III Rzeszy z tymi, które takim represjom podlegały w ZSRR w latach 1939-1956. Deportowani do pracy przymusowej w ZSRR mogą wybrać uprawnienia. Osoby wysłane do pracy przymusowej w III Rzeszy takiego wyboru nie mają. RPO popiera projekt ustawy, nad którym pracuje senacka komisja.
Grażyna J. Leśniak
14.11.2022
Domowe finanse Emerytury i renty
Informacje o stanie zdrowia pracownika są jego danymi osobowymi i to danymi wrażliwymi, co oznacza, że podlegają szczególnej ochronie. Zatem pracownik nie ma obowiązku ujawniania ich pracodawcy, chyba że sam się na to zgodzi, ale także pod pewnymi warunkami.
Beata Dązbłaż
14.11.2022
Prawo pracy Opieka zdrowotna RODO
Rząd chce obniżyć kwotę wynagrodzenia, od której pracodawca będzie miał obowiązek płacić składki na Fundusz Pracy. Zamiast obecnej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ma to być połowa tej kwoty. Zdaniem przedsiębiorców zmiana będzie oznaczała wzrost kosztów zatrudnienia. Do tego ma ona charakter fiskalny, bo środki funduszu są wydawane na inne cele niż związane z polityką rynku pracy.
Grażyna J. Leśniak
14.11.2022
Prawo pracy
Tylko ok. 40 z 318 sądów rejonowych w całej Polsce przyznaje kuratorom odzież roboczą bądź wypłaca ekwiwalent pieniężny za zużywanie swojej własnej. Problem jest istotny, bo kuratorzy pracują w terenie i to w różnych, często bardzo ciężkich warunkach, narażeni choćby na insekty, kontakt z krwią, czy płynami ustrojowymi ludzi i zwierząt. Teraz ponownie piszą w tej sprawie do Ministerstwa Sprawiedliwości.
Patrycja Rojek-Socha
12.11.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy BHP
Państwo nie chroni kobiet we wczesnej ciąży, do 12 tygodnia, zatrudnionych na umowach na czas określony. Ich umowa nie ulega przedłużeniu do czasu porodu. Zdaniem prawników, problem jest systemowy i nie dotyczy tylko ochrony kobiet we wczesnej ciąży, ale i w ogóle pracy ciężarnych. Efektem są patologie, które zwalcza ZUS. Chociaż nie zawsze są one związane z chęcią wyłudzania świadczeń.
Grażyna J. Leśniak
12.11.2022
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Wcale nie tak rzadko zdarza się, że po śmierci członka naszej rodziny na konto wpływa jeszcze emerytura lub listonosz przynosi ją do domu. Nie zawsze wiadomo, co z pieniędzmi zrobić - czy można je zatrzymać, czy też trzeba je oddać do ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych postanowił wyjaśnić wątpliwości w tym zakresie.
Grażyna J. Leśniak
10.11.2022
Domowe finanse Emerytury i renty
Są podmioty, które zyskały na zmianie cen, ale są i takie, dla których wycena świadczeń okazała się skrajnie niekorzystna. Ministerstwo Zdrowia, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Narodowy Fundusz Zdrowia próbują przerzucić odpowiedzialność za powstałą sytuację na dyrektorów szpitali, a brakuje refleksji, czy nie został popełniony błąd - uważa Bernadeta Skóbel radca prawny, kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Związku Powiatów Polskich.
Józef Kielar
10.11.2022
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Przeprowadzanie zdalnych badań medycyny pracy obecnie nie ma żadnego uzasadnienia, również prawnego, jednak jest powszechną praktyką. Nawet ustawa covidowa nie wprowadziła takiej możliwości, a eksperci zwracają uwagę na to, że badanie medycyny pracy to także badanie przedmiotowe, a nie tylko podmiotowe. I sugerują umiar w stosowaniu tej metody.
Beata Dązbłaż
10.11.2022
Prawo pracy BHP Opieka zdrowotna
Odwołującej nie można przypisać braku staranności w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne. Opłacenie składki po terminie było uzasadnione utratą płynności finansowej z uwagi na pandemię i przekonało Sąd Apelacyjny w Białymstoku. Sąd też wykluczył możliwość, że kobieta poszukiwała ochrony naruszając zasady współżycia społecznego poprzez rażące zawyżenie podstawy wymiaru składek.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.11.2022
Ubezpieczenia społeczne
Od przyszłego roku zabronione będzie nielegalne zatrudnianie tylko cudzoziemców. Prawnicy mówią wprost o luce prawnej dotyczącej Polaków - na skutek usunięcia definicji nielegalnego zatrudnienia z projektowanej ustawy o aktywności zawodowej. Jeśli rząd tego nie poprawi, PIP, ZUS i urzędy skarbowe będą miały duży problem ze ściganiem nieuczciwych pracodawców zatrudniających na czarno.
Grażyna J. Leśniak
10.11.2022
Rynek Prawo pracy
Ponad 41 proc. Polaków boi się, że sztuczna inteligencja zawładnie światem. Jednocześnie tylko 24 proc. badanych uważa, że roboty mogłyby wykonywać pracę lepiej od nich. Aż 80 proc. ankietowanych jest zdania, że rozwój technologii powinien być regulowany prawnie, by chronić obecne miejsca pracy, a 63 proc. uważa, że rozwój sztucznej inteligencji spowoduje ogólny wzrost bezrobocia.
Grażyna J. Leśniak
09.11.2022
Rynek Prawo pracy Nowe technologie
Związkowcy spotkali się z kierownictwem resortu edukacji - rozmawiali przede wszystkim o podwyżkach dla nauczycieli w przyszłym roku. Postulat podwyżkowy dotyczy nauczycieli nie tylko tych pracujących w szkołach podstawowych i średnich, ale także w szkołach wyższych, bo tam sytuacja wcale nie jest lepsza - wskazywał Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Monika Sewastianowicz
09.11.2022
Zarządzanie oświatą
Z każdego stosunku pracy pracownikowi przysługują odrębne koszty uzyskania przychodów. Oznacza to, że każdy z pracodawców powinien od wypłaconego wynagrodzenia potrącić miesięcznie koszty uzyskania przychodów. Wysokość kosztów jest ograniczona limitami. Zależą one m.in. od miejsca położenia siedziby pracodawcy i miejsca zamieszkania pracownika.
Krzysztof Kaźmierski
09.11.2022
PIT Rachunkowość
Praca nadliczbowa podlega limitowaniu w ciągu doby, okresu rozliczeniowego oraz roku. Ten trzeci limit jest najbardziej bezpośrednio wyrażony w przepisach Kodeksu pracy (a także w przepisach ustawy o czasie pracy kierowców) jako konkretna liczba nadgodzin, przy czym może ona być zmieniona poprzez układ zbiorowy pracy, regulamin pracy lub umowę o pracę.
Marek Rotkiewicz
09.11.2022
Prawo pracy

Prokuratorzy "idą na wojnę" w sprawie wynagrodzeń

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Pierwsze pozwy prokuratorów dotyczące obliczania w ostatnich latach ich wynagrodzeń, powinny trafić do sądów jeszcze w listopadzie. Pomaga im w tym Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury, który stworzył specjalną komórkę do wyliczania roszczeń. Związkowcy mocno też liczą na poprawkę do ustawy okołobudżetowej, która sprawę - przynajmniej na przyszły rok - "wyprostuje".
Patrycja Rojek-Socha
09.11.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Płaca minimalna dogania wynagrodzenie urzędnika w gminie

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy
Dwukrotna podwyżka minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku spowoduje jeszcze większe spłaszczenie płac w samorządach. W efekcie sprzątaczka z 20-letnim stażem w urzędzie będzie zarabiać niewiele mniej niż urzędnik w gminie, który podejmuje i wydaje decyzje. Samorządowcy apelują do rządu o zmianę zasad wynagradzania ich pracowników. Wskazują również, że nie mają budżetu na podwyżki.
Robert Horbaczewski
09.11.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy