Prawo.pl
Osoby chore na depresję powinny mieć prawo do specjalnych urlopów, świadczeń i najlepszej możliwej...
24.02.2015
Projekt nowelizacji ustawy i Państwowej Inspekcji Pracy zakłada dodanie inspekcji uprawnień...
24.02.2015
Ubezpieczenia społeczne
Do końca lutego firmy mają czas na przygotowanie i przekazanie pracownikominformacji o ich...
Marta Schodzińska
24.02.2015
Kariera zawodowa nie może być pewna sama w sobie, ona musi być zdobywana, tak jak się zdobywa...
24.02.2015
Od 2016 r. zaczną obowiązywać nowe zasady oskładkowania umów zleceń. Zmiany zostały wprowadzone...
Agnieszka Rosa
24.02.2015
Efektywność HR to temat rzeka. Kiedy pojawia się to hasło - od razu przychodzi na myśl inne pojęcie...
Jarosław Marciniak
24.02.2015
Od 2008 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim...
Ewa Saj
23.02.2015
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego uczestniczył 23 lutego br. w otwarciu XXIV Szkoły Eksploatacji...
Inny
23.02.2015
BHP
Resort Pracy skierował do konsultacji społecznych projekt nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji...
Jarosław Zasada
23.02.2015
BHP
Czy przeliczenie emerytury następuje na podstawie wniosku Rp-7?
23.02.2015
Nie jest wskazane rozszerzanie zadań Państwowej Inspekcji Pracy o kontrolę prowadzonego przez...
Marta Schodzińska
23.02.2015
Sejmowa komisja ds. kontroli państwowej na posiedzeniu 18 lutego br. przyjęła program działania...
Inny
23.02.2015
BHP
Ponad 5 mld zł pochłonie restrukturyzacja górnictwa, z czego lwia część pochodzić będzie z...
23.02.2015
Według naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego, kobiety przechodzą na emeryturę o cztery lata później...
Inny
22.02.2015
BHP