Sama rekomendacja Stałego Komitetu to za mało, by ta kwota ostała się jako najniższe wynagrodzenie. Szczegółową procedurę przewiduje ustawa z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. nr 200, poz. 1679 ze zm.). Najpierw musi zaproponowaną kwotę przyjąć rząd, potem kwota ta jest przedmiotem rozmów w ramach Komisji Trójstronnej, a jeśli nie dojdzie w niej do porozumienia, to o wysokości decyduje rząd.

Czytaj: Rząd przedstawi propozycję dot. wysokości płacy minimalnej w 2016 r.

 

Nie wiadomo czy ta kwota się ostanie, bo minimalne wynagrodzenie wzrosłoby o 100 zł, czyli 5,7 proc. Dla porównania – ostatnia podwyżka wyniosła 70 zł. Resort pracy chce też zmian w sposobie ustalania wysokości minimalnego wynagrodzenia. Proponuje, by nie uwzględniać niektórych składników pensji, w tym dodatków (np. za staż pracy) oraz nagród i premii. Taka propozycja powoduje, że pensja minimalna odpowiadałaby nie pełnemu, lecz zasadniczemu wynagrodzeniu pracownika.

Przypomnijmy, zgodnie z obecnie obowiązującym art. 6 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.) wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na pełnym etacie nie może być niższe od minimalnej pensji. W tym roku wynosi ona 1750 zł. Do płacy wlicza się przysługujące pracownikowi składniki pensji i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy zaliczone przez GUS do wynagrodzeń osobowych, z wyjątkiem nagrody jubileuszowej, odprawy pieniężnej w związku z przejściem na emeryturę lub rentę oraz wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach. Przy ustalaniu, czy pracownik zarabia ustawowe minimum należy wliczyć dodatki za staż pracy, szczególne jej warunki lub kwalifikacje zatrudnionego oraz premie i nagrody: regulaminowe i uznaniowe.

Związki zawodowe zwracają uwagę, że obecne rozwiązania są niekorzystne i dyskryminujące tych, co zarabiają najmniej i dostają np. dodatek stażowy. Wlicza się go do pensji, a to powoduje że pracodawca nie musi dawać im podwyżki do minimum obowiązującego w danym roku. Taki obowiązek istnieje tylko względem tych osób, które nie mają żadnych dodatków i których pensja zasadnicza jest niższa od minimalnej. Takie rozwiązanie powoduje, że dodatki do pensji  tracą charakter bonusu, a pracownik z bonusem i bez dostają takie samo wynagrodzenie w wysokości płacy minimalnej. Z tego powodu resort pracy rozważa nowelizację do ustawy, a jednocześnie wie, że zmiany istotnie zmodyfikowałaby charakter najniższej pensji. Z tego powodu chce nowości wprowadzać stopniowo.

Takich wątpliwości nie mają związki zawodowe. Związkowcy argumentują, że zewsząd słyszą iż pracodawcy powtarzają, że wzrost płacy minimalnej jest dla nich wielkim problemem, a w ostatnich latach wciąż powiększają się ich zyski.

Chcesz wiedzieć więcej? Zajrzyj do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych