Prawo.pl
Do kolejnego etapu konkursu na stanowisko prezesa ZUS zakwalifikowanych zostało pięć osób:...
25.03.2015
Czy sorty odzieżowe refundowane przez pracodawcę dla pracowników biurowych podlegają oskładkowaniu?...
Paweł Ziółkowski
25.03.2015
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność negatywnie zaopiniowało projekt rozporządzenia Ministra...
Marta Schodzińska
25.03.2015
24 marca 2015 r. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w ustawie o świadczeniach rodzinnych....
Marta Schodzińska
25.03.2015
Przepisy bhp nie obligują pracodawcy do pozyskiwania od pracowników oświadczeń o zapoznaniu się z...
Maciej Ambroziewicz
25.03.2015
BHP
Jeszcze wI połowie roku może zacząć działać Rada Dialogu Społecznego, która zastąpi Komisję...
Marta Schodzińska
25.03.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHPPracodawca zakupił krzesła posiadające atest zgodny z...
Roman Majer
24.03.2015
BHP
Przepisy bhp nie obligują pracodawcy do pozyskiwania od pracowników oświadczeń o zapoznaniu się z...
Maciej Ambroziewicz
24.03.2015
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHPCzy bez zgody pracownika pracodawca ma prawo ubiegać się od...
Maciej Ambroziewicz
24.03.2015
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHPCzy drzwi pożarowe muszą być zamknięte (nie na klucz)?
Ewa Saj
24.03.2015
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHPCzy każdy silnik obsługujący przenośniki taśmowe w hali...
Krzysztof Zamajtys
24.03.2015
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHPZ jaką częstotliwością pracodawca powinien przeprowadzać...
Krzysztof Zamajtys
24.03.2015
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń SpołecznychPracodawca powziął...
Agata Kamińska
24.03.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń SpołecznychKobieta prowadzi...
Piotr Kostrzewa
24.03.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Za jaki okres...
Joanna Królikowska
24.03.2015
Dnia 7 kwietnia br. wejdzie w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie ustalania stopnia...
Jarosław Zasada
24.03.2015
BHP
Posłowie przyjęli nowelizację ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, która m.in....
Inny
24.03.2015
BHP
Urząd Dozoru Technicznego i Telewizja Polska połączyły siły w realizacji misji publicznej.
Inny
24.03.2015
BHP
Najwyższa Izba Kontroli wzmacnia współpracę z Państwową Inspekcją Pracy i zamierza przyjrzeć się...
Inny
24.03.2015
BHP
Sytuacja, w której pracownik oddala się z miejsca pracy przed jej zakończeniem wcale nie musi...
24.03.2015
Zawód HR-owca w ciągu ostatnich lat mocno ewoluował. Choć 3 na 4 rekruterów najwięcej swojego czasu...
24.03.2015
HR
Umowa o pracę nie może zawierać postanowienia, że odpowiednim dla ewentualnych sporów między...
Agnieszka Rosa
24.03.2015
19 marca 2015 r. w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca 2014 r. na rynku agencji pracy...
Marta Schodzińska
23.03.2015
Z pracownikiem sfery budżetowej został rozwiązany stosunek pracy z powodu likwidacji etatu w dniu...
Anna Sokołowska
23.03.2015
W Dzienniku Ustaw z dnia 20 marca 2015 r. opublikowano tekst jednolity rozporządzenia w sprawie...
Jarosław Zasada
23.03.2015
BHP
Jak czytamywSerwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznychubiegły rok przyniósł kilka istotnych...
Agnieszka Rosa
23.03.2015
Szefowie związków zawodowych, organizacji pracodawców i resortu pracy parafowali po dwudniowym...
21.03.2015
106 mln dni - tyle w ubiegłym roku Polacy spędzili na zwolnieniach lekarskich, wynika z danych...
Inny
21.03.2015
BHP
106 mln dni - tyle w ubiegłym roku Polacy spędzili na zwolnieniach lekarskich, wynika z danych...
Marta Schodzińska
20.03.2015
W 2014 roku na wsparcie osób niepełnosprawnych i ich opiekunów rząd przeznaczył rekordowe 14 mld...
Marta Schodzińska
20.03.2015