Pracownik może wykorzystać przysługujący mu urlop w trakcie trwania kolejnej umowy pod warunkiem,...
Anna Sokołowska
18.05.2015
Wiek emerytalny będzie coraz wyższy ito niezależnie od decyzji politycznych. Przyczyni się do tego...
Marta Schodzińska
18.05.2015
Mostostal Warszawa, jako jeden z członków-założycieli stowarzyszenia Porozumienia dla...
Inny
18.05.2015
BHP
Według najnowszego badania GUS, w Polsce problem bezrobocia dotyczy 23% gospodarstw domowych a...
Marta Schodzińska
18.05.2015
Projekt nowelizacji Kodeksu pracy dotyczący umów terminowych powinien w większym stopniu...
Marta Schodzińska
18.05.2015
Od 1 stycznia 2015 r. rodziny wychowujące przynajmniej trójkę dzieci mogą liczyć na dodatkowe...
Marta Schodzińska
18.05.2015
Sejmowa Komisja ds. Kontroli Państwowej na posiedzeniu 13 maja 2015 r. rozpatrzyła informacje...
Inny
16.05.2015
BHP
Prawo o ruchu drogowym pozwala na zwolnienie z obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa podczas...
Jacek Tkacz
16.05.2015
BHP
Osiem osób poniosło śmierć, a dwie odniosły obrażenia w sobotę rano w wyniku wycieku silnie...
PAP
16.05.2015
BHP
Podwyżek płac żądali protestujący w piątek w Krakowie przed siedzibą urzędu marszałkowskiego...
15.05.2015
Czy spółka może określić w regulaminie wynagradzania, że pracownikom za odbyte podróże służbowe...
Paulina Zawadzka-Filipczyk
15.05.2015
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej chce, by kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku...
15.05.2015
Wsparcie zatrudnienia z pieniędzy publicznych jest zasadne, o ile dotyczy osób, którym trudno...
15.05.2015
Gwarancję 2-letniego zatrudnienia dla ponad 100 tys. młodych ludzi ma dać zaprezentowany w piątek...
15.05.2015
Jak wynika z sondażu CBOS - osoby bezrobotne i poszukujące pracy można obecnie spotkać w niemal co...
15.05.2015
HR
Rodziny, które przekroczą próg dochodowy, nie stracą świadczeń rodzinnych, ale będą je nadal...
15.05.2015
Strażacy ochotnicy z OSP, którzy ulegli wypadkowi podczas akcji lub ćwiczeń, będą mieli prawo do...
15.05.2015
Gdy matka umrze lub porzuci dziecko, ojciec będzie miał prawo do urlopu macierzyńskiego - zakłada...
15.05.2015
Co najmniej 100 tys. osób do 29. roku życia ma objąć program Praca dla młodych, który zakłada m.in....
15.05.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski