Dodatkowo zdobyta przez organizację wiedza powinna być usystematyzowania, upowszechniania i uaktualniania tak, by organizacja mogła z niej korzystać bez przeszkód w każdym czasie. Praktyczna strona tego procesu potwierdza z jak wieloma wyzwaniami mierzą się organizacje.

Jak uczą się organizacje?
Jak budować środowisko otwarte na pozyskiwanie i dzielenie się wiedzą w organizacji?
Jak stworzyć przestrzeń na zgłaszanie, dyskutowanie i sprawdzanie propozycji nowych inicjatyw, zmian i ulepszeń?
 
Odpowiedź na te pytania poznają Państwo 24 czerwca br. podczas konferencji Ucząca się organizacja - rozwiązania prowadzące do świadomego zarządzania wiedzą.
 
W programie konferencji w ramach trzech bloków przygotowane zostały wystąpienia eksperckie, case study, dyskusje oraz wystąpienia z elementami warsztatu, prezentujące rozwiązania technologiczne.  
 
Jednym z prelegentów będzie wybitny ekspert dr Jaap van Lakerveld. Doświadczony twórca optymalnych programów szkoleniowych opartych na nowoczesnych teoriach związanych z nauczaniem m.in.: konstruktywistycznej teorii nauczania oraz tzw. powerful learning. Autor programów symulacyjnych, gier komputerowych i ćwiczeń dla rządowych instytucji, zwłaszcza w dziedzinie porządku i bezpieczeństwa publicznego, doskonalących procesy podejmowania decyzji, koordynacji i przywództwa w zarządzaniu kryzysowym. Jaap van Lakerveld w ciągu ostatnich dziesięciu lat prowadził szereg projektów badawczych skupionych na problemie uczenia się organizacji, badał m.in.: nasycenie wiedzą i sposoby jej wykorzystania.
 
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Liczba miejsc jest ograniczona.
Rejestracji dokonać można na stronie www.wszechnica.uj.pl.
 
Szczegółowy program dostępny jest na