W trakcie rozpoczynającego się w czwartek dwudniowego posiedzenia, Senat zajmie się nowelizacją ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zgodnie z którą, do zasiłku macierzyńskiego uprawniony będzie ubezpieczony ojciec dziecka (lub członek najbliższej rodziny) w przypadku śmierci matki, porzucenia przez nią dziecka lub sytuacji, gdy nie może ona sprawować opieki (np. jest niezdolna do samodzielnej egzystencji).

Obecnie ojciec może skorzystać z urlopu rodzicielskiego, gdy sam jest ubezpieczony, gdy matka jest do niego uprawniona i wykorzysta pierwsze 14 tygodni zarezerwowanego wyłącznie dla niej urlopu. W innym przypadku ojciec, nawet jeśli pracował i opłacał składki, nie może z niego skorzystać. Jego prawo do urlopu wynika bowiem z uprawnień matki. Nowelizacja daje też ojcu większe możliwości starania się o zasiłek opiekuńczy. 

Czytaj: Samotni ojcowie skorzystają z urlopu macierzyńskiego

Inna nowelizacja, która również jest w porządku obrad Senatu, dotyczy ustawy o świadczeniach rodzinnych - wprowadza zasadę "złotówka za złotówkę", dzięki której przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłków rodzinnych nie będzie automatycznie oznaczało utraty tych świadczeń. 

Czytaj: Ustawa "złotówka za złotówkę" uchwalona przez Sejm 

Gdy nowela wejdzie w życie, przy przekroczeniu kryterium, świadczenia (zasiłek rodzinny i dodatki do niego) będą wypłacane w wysokości różnicy między przeciętną, miesięczną wysokością wszystkich świadczeń, o które ubiega się rodzina, a kwotą, o którą przekracza kryterium.