Prawo.pl
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHPCzy specjalista ds. bhp może zostać zatrudniony w firmie...
Anna Sokołowska
31.03.2015
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHPCzy jest przepis, w myśl którego pracownikom przysługują...
Maciej Ambroziewicz
31.03.2015
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHPCzy pracownik obsługujący rozsiewacz spoiwa (rozsypywacz...
Anna Sokołowska
31.03.2015
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń SpołecznychPracodawca chciałby...
Katarzyna Pietruszyńska
31.03.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń SpołecznychPracownica, będąca w...
Joanna Królikowska
31.03.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Czy praca na umowę...
Zygmunt Łobejko
31.03.2015
Do tej pory na ochronę miejsc pracy w przedsiębiorstwach, które poniosły straty w związku z...
31.03.2015
Zakres, warunki i tryb przeprowadzania testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego i...
Jarosław Zasada
31.03.2015
BHP
Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna Rada Ministrów ma dziś przyjąć projekt nowelizacji kodeksu...
31.03.2015
Od 1 kwietnia zacznie obowiązywać znowelizowane rozporządzenie ministra zdrowia określające nowe...
Marta Schodzińska
31.03.2015
Ogólnopolską akcję protestacyjną rozpoczęła w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej Solidarność...
31.03.2015
Od 1 kwietnia jeżeli stanowisko pracownicze i warunki panujące w poprzedniej firmie były podobne do...
Inny
31.03.2015
BHP
W powszechnej świadomości pokolenie Y rysuje się jako generacja roszczeniowa, nielojalna i leniwa....
31.03.2015
W Dzienniku Ustaw z dnia 30 marca 2015 r. opublikowano tekst jednolity rozporządzenia w sprawie...
Jarosław Zasada
31.03.2015
BHP
Jeśli szpital nie wpisze pracy personelu medycznego na oddziałach intensywnej terapii do ewidencji...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.03.2015
BHP
Minister Pracy i Polityki Społecznej przygotował nowelizację rozporządzenia Rady Ministrów w...
Agnieszka Rosa
30.03.2015
BHP
1 tys. zł miesięcznie będą od 2016 r. otrzymywać rodziny, którym urodzi się dziecko, a które nie...
30.03.2015
Ograniczenie terminowych umów o pracę - taki ma być skutek zmian w Kodeksie pracy, którymi we...
30.03.2015
Pracownik socjalny nie zajrzy na konto bankowe osoby uprawnionej do świadczeń, a zespół ds....
30.03.2015
Jak tłumaczy Katarzyna Pietruszyńska,ekspertSerwisiu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznychjeżeli...
Katarzyna Pietruszyńska
30.03.2015
Pod koniec kwietnia ZUSudostępni nową wersję swojego programu do rozliczania składek...
Marta Schodzińska
30.03.2015
Koszt szkolenia i utrzymania psa asystującego będzie można dofinansować ze środków PFRON - zakłada...
30.03.2015