Prawo.pl
Pracownik, który ma zostać liderem grupy będzie zatrudniony na stanowisku kierowniczym. W takim...
Maciej Ambroziewicz
24.08.2015
Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej w trakcie pobierania zasiłku chorobowego nie...
Piotr Kostrzewa
24.08.2015
Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych (PERN) Przyjaźń i Urząd Dozoru Technicznego...
PAP
24.08.2015
BHP
Kandydatowi do pracy, który nie został zatrudniony z uwagi na fakt odmowy dostarczenia...
Małgorzata Skibińska
24.08.2015
W czwartek wJackson Hole rozpoczyna się doroczne sympozjum szefów banków centralnych zcałego...
24.08.2015
Zaledwie 161 zł miesięcznie wyniesie w przyszłym roku średnia podwyżka uposażeń w policji. Związki...
24.08.2015
Najwięcej zarabiają pracownicy branży tytoniowej. Najmniej W przemyśle odzieżowym - informuje...
24.08.2015
Pourlopowa chandra dotyka blisko 80 proc. Polaków. Objawia się ona m.in. niechęciądo pracy,...
24.08.2015
Palacze poza własnym zdrowiem tracą także czas, jaki mieli poświęcać na pracę, ze szkodą dla...
24.08.2015
Rodzinie należy się odszkodowanie za syna, który uległ śmiertelnemu wypadkowi przy pracy wykonując...
Agnieszka Rosa
24.08.2015
Ubezpieczenia społeczne
Od kilku lat panuje moda na zastępowanie wyrobów tytoniowych papierosami elektronicznymi. Ich...
Maciej Ambroziewicz
22.08.2015
BHP
21.08.2015
BHP
Nie ma przeciwwskazań prawnych do zawarcia z byłym pracownikiem umowy na zastępstwo. Dopuszczalne...
Anna Sokołowska
21.08.2015
W dniu 19 sierpnia 2015 r. do Sejmu wpłynął przygotowany przez grupę posłów PO projekt przewidujący...
Agnieszka Zatyka-Szlachcic
21.08.2015
Radnemu, który miałzapewnione bezpłatne wyżywienie podczas pierwszego i podczas drugiego dnia...
Małgorzata Skibińska
21.08.2015
GIODO stoi na stanowisku, iż przepisy nie upoważniają komornika dootrzymania numeru rachunku...
21.08.2015
Pracodawca ma obowiązek na bieżąco informować pracowników i ich przedstawicieli o narażeniu...
Edward Kołodziejczyk
21.08.2015
BHP
Nierówne traktowanie oznacza zróżnicowanie sytuacji prawnej pracownika w oparciu o niedozwolone...
Paulina Zawadzka-Filipczyk
21.08.2015
W dniu 20 sierpnia w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia...
Ewa Saj
21.08.2015
BHP
Prezydent Andrzej Duda oświadczył w telewizyjnym orędziu, że zwraca się do Senatu z wnioskiem, by w...
21.08.2015
Ubezpieczenia społeczne
Rzecznik Praw Obywatelskich- prof. Irena Lipowicz zwróciła się z prośbą do MSW o rozważenie...
Ewelina Blaski
21.08.2015
Ubezpieczenia społeczne
Pierwsze dni w nowej pracy to szczególny czas dla każdego. Obok satysfakcji z zatrudnienia, bardzo...
21.08.2015