Wyniki badań amerykańskiej firmy Spherion „WorkSphere” ujawniają, że niemal trzy czwarte Amerykanów uważa, że ma dobre lub bardzo dobre relacje z szefem. Mimo to jedynie 51 proc.  pracowników twierdzi, że może nazwać swojego szefa bliskim kolegą lub przyjacielem. 41 proc. ankietowanych swoje relacje z przełożonym określa jako ściśle profesjonalne. 

Zobacz: Relacje międzyludzkie w biznesie na wagę złota

Co ciekawe, mężczyźni częściej niż kobiety są skłonni nazwać przełożonego przyjacielem. 53 proc.  mężczyzn i 45 proc.  kobiet uważa, że ma przyjacielskie relacje z szefem. Młodzi pracownicy (między 18 a 34 rokiem życia) nie widzą problemu z nawiązywaniem bliższych relacji z menedżerem. 55 proc.  z nich twierdzi, że ich relacje z przełożonym są przyjacielskie. Tego samego zdania jest jedynie 45 proc.  pracowników między 35 a 44 rokiem życia i 41 proc.  pracowników w wieku 45-54. Młodzi pracownicy również chętnie wchodzą w relacje w menedżerami za pośrednictwem prywatnych kont w mediach społecznościowych. 

Więcej>>>