Od początku realizacji badania, pracownicy pytani o sposób poszukiwania pracy, najczęściej wskazują na znajomych. W 2014 roku 73 proc. zapytanych respondentów myślących o zmianie pracy zamierzało skorzystać z ich pomocy. Odsetek ten spadł w I kwartale 2015 roku i wyniósł 60 proc., jednak teraz znowu zdecydowana większość pracowników (72 proc.) zamierza korzystać z pomocy najbliższych. 
 
 
Warto podkreślić, że osoby w wieku powyżej 34 lat częściej liczą na znajomych niż ich młodsi koledzy na rynku pracy - odpowiednio 82 proc. i 63 proc. Nieco mniej, bo 58 proc. pracowników, planuje przeglądać ogłoszenia na portalach pracy, a 54 proc. stawia na proaktywność i zamierza samodzielnie wyszukiwać ofert w zakładach "Kariera" na stronach internetowych wybranych przez siebie firm. 33 proc. pytanych osób wskazało, że przy poszukiwaniu pracy wykorzystuje social media.