Według niego w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych powinny być środki na integrację społeczną, rehabilitację i na różnego rodzaju działania na rzecz osób z niepełnosprawnością. "To jest co najmniej tak samo ważne jak zatrudnienie" - powiedział Michałkiewicz. 

W czwartek obchodzony jest dzień osób z niepełnosprawnościami - tego dnia wiele organizacji planuje różne wydarzenia dla osób z niepełnosprawnościami. Fundacja Integracja rozstrzyga doroczny konkurs "Człowiek bez barier", który promuje osoby niepełnosprawne pokonujące bariery i odnoszące sukcesy. 
"Środowisko osób niepełnosprawnych - choć to bardzo duża, prawie 5-milionowa grupa osób - jest bardzo zróżnicowane jeśli chodzi o potrzeby i oczekiwania, tak wobec państwa, jak i PFRON. Warto dostosowywać system wsparcia do konkretnych potrzeb osób niepełnosprawnych" - powiedział pełnomocnik rządu. Dodał, że można utrzymać dotychczasową kwalifikację na stopnie niepełnosprawności, ale uzupełnić ją należy o informacje dot. indywidualnych dysfunkcji. 
Michałkiewicz wyjaśnił, że różne rodzaje niepełnosprawności wymagają przecież różnego wsparcia; różna jest także sytuacja niepełnosprawnych ze względu na miejsce ich zamieszkania. "Niektóre środowiska niepełnosprawnych umieją nagłaśniać swoje problemy i walczyć o swe interesy, a niektóre nie i są pozostawione same sobie" - dodał. Podkreślił, że zadaniem państwa jest również dbanie o osoby najsłabsze i najbardziej niesamodzielne, np. przebywające w ośrodkach dla osób z niepełnosprawnościami. 
Pytany o to, czy powinna zmienić się rola PFRON-u, przypomniał, że od początku ,czyli od 24 lat, był on pomyślany jako fundusz, który wspiera zatrudnienie osób niepełnosprawnych. 
"Rehabilitacja dzieci, rehabilitacja społeczna była marginesem jego działalności. Szkoda, bo po przyjęciu przez Polskę Konwencji o ochronie praw osób niepełnosprawnych mamy nowy etap. Powinniśmy wspierać zatrudnienie osób niepełnosprawnych, ale także dbać o jakość ich życia, o to, by korzystały z pełni praw, jakie przysługują obywatelom naszego kraju" - powiedział pełnomocnik. Zaznaczył jednocześnie, że mimo krytyki ze strony środowiska Osób Niepełnosprawnych PFRON jest wartością i wielu niepełnosprawnych nie wyobraża sobie, by go nie było. 
"Powinniśmy dyskutować o tym, czy PFRON powinien wspierać pracodawców czy konkretnych niepełnosprawnych pracowników. To temat do dyskusji. PFRON i system wsparcia osób niepełnosprawnych nie może być polem do eksperymentów, realizowanych kosztem osób niepełnosprawnych. Trzeba szukać nowych rozwiązań, testować rozwiązania modelowe i jeśli okażą się skuteczne - wprowadzać je w życie" - zaznaczył. 
Dodał, że pomysły PO dotyczące asystenta osoby niepełnosprawnej, zatrudnienia wspieranego, trenera pracy powinny być – kontynuowane i stopniowo wprowadzane w życie. 
Bożena Ławnicka (PAP)