Projekt ustawy dotyczący wprowadzenia programu składa się z dwóch elementów. Pierwszy to pomocy państwa o charakterze socjalnym, oparta o wprowadzone kryterium dochodowe, wypłacana na pierwsze dziecko. O to wsparcie ubiegać się będą mogły rodziny o niskich dochodach.

Drugi element wsparcia, bez kryterium dochodowego, jest adresowany do każdej polskiej rodziny z dwójką i większą ilością dzieci.

Polecamy: Minister pracy zapowiada szereg konsultacji nad projektem 500+

W rządowym projekcie nie będzie korekty związanej z wprowadzeniem dodatkowego kryterium dochodowego dla osób, które mają bardzo dobrą sytuację materialną (takie głosy pojawiły się w  medialnej dyskusji na temat założeń programu). Przewiduje on kryterium, które dotyczy rodzin o niskich dochodach - 800 zł i 1200 zł - jeżeli rodzina jest z dzieckiem niepełnosprawnym. Nie jest planowane wprowadzanie żadnego innego kryterium.

 

Program nie wpłynie na regulacje dotyczące ulgi podatkowej na dziecko. Rząd nie przewiduje zmian w tym zakresie.