Związkowcy z Kompanii Węglowej przedstawili w piątek zarządowi własny projekt porozumienia w...
12.02.2016
Zarząd Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych (PERN) Przyjaźń w nowym od niedawna...
12.02.2016
Zakres i sposób przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu...
Jarosław Zasada
12.02.2016
BHP
Jeśli pracownik zatrudniony w równoważnym systemie czasu pracy, świadczący pracę przez 12 godzin na...
Joanna Kaleta
12.02.2016
Sejm przyjął ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Przewiduje ona500 zł dodatku na każde...
Marta Schodzińska
12.02.2016
Zmieniają się wymagania wobec kandydatów podczas rekrutacji. Coraz mniejsze znaczenie pracodawcy...
12.02.2016
Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, która zaczęła obowiązywać w październiku 2014 r.,...
12.02.2016
Pracownicy Kompanii Węglowej otrzymają nagrodę roczną tzw. czternastą pensję w dwóch ratach:...
12.02.2016
Talenty, talenty Nie ma konferencji czy dłuższej rozmowy oHR bez tego tematu. Wwiększości firm...
11.02.2016
11.02.2016
Wydłużenie z 7 do 14 dni terminu umożliwiającego pracownikowi odwołanie się do sądu pracy od...
Agnieszka Zatyka-Szlachcic
11.02.2016
Inspekcja pracy będzie nadal uczyć przedsiębiorców i pracowników, jak budować bez zagrożeń dla...
PAP
11.02.2016
BHP
Obradujące w Gdańsku prezydium Komisji Krajowej zaopiniowało projekt w sprawie najwyższych...
Inny
11.02.2016
BHP
Podwyższenie kar dla pracodawców i ułatwienia w kontrolowaniu firm proponuje główny inspektor...
11.02.2016
Nieważna jest zgoda pracownika na dokonanie potrąceń z jego pensji, jeśli nie zna on wielkości...
Agnieszka Rosa
11.02.2016
Państwowa Inspekcja Pracy nie powinna mieć prawa kontroli przestrzegania przepisów dotyczących...
Inny
11.02.2016
BHP
Zarząd Kompanii Węglowej wycofał się w środę z wypowiedzenia porozumienia, gwarantującego górnikom...
11.02.2016
Projekt wprowadzający program 500 zł na dziecko został uchwalony. Sejm po burzliwej debacie przyjął...
11.02.2016
Ludzie są najważniejszą wartością w firmie. To od nich zależy rozwój biznesu i tworzenie przewagi...
11.02.2016