Do Rzecznika zwracają się funkcjonariusze Służby Celnej zaniepokojeni trudnościami związanymi z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego, w którym Trybunał stwierdził, że szereg zadań, polegających na rozpoznawaniu, wykrywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu przestępstw oraz wykroczeń, które realizują funkcjonariusze Służby Celnej, są podobne do zadań realizowanych przez Policję - poinformował Rzecznik Praw Obywatelskich. To podobieństwo przekłada się na zakres podejmowanych czynności oraz stopień narażenia życia i zdrowia.

Odmienne traktowanie funkcjonariuszy nie znajduje konstytucyjnego uzasadnienia w zakresie prawa do zabezpieczenia społecznego. Skutkiem stwierdzenia przez Trybunał Konstytucyjny pominięcia ustawodawczego było nałożenie na ustawodawcę obowiązku podjęcia działań prawodawczych zmierzających do urzeczywistnienia zasady równości w zakresie prawa zabezpieczenia społecznego funkcjonariuszy Służby Celnej i funkcjonariuszy Policji.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się z prośbą o przybliżenie sposobu wykonania orzeczenia, zwłaszcza o udzielenie informacji, czy nowa regulacja ma obejmować tylko funkcjonariuszy wykonujących zadania polegające na rozpoznawaniu, wykrywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu przestępstw oraz wykroczeń, czy wszystkich funkcjonariuszy danej formacji, tak jak ma to miejsce w pozostałych służbach mundurowych.

Źródło: RPO, stan z dnia 2 listopada 2016 r.