Gdzie szukać przyczyn złej atmosfery w pracy? Oczywiście – wewnątrz. Zależy ona bowiem nie tylko od systemu działania firmy, ale także od samych pracowników. Przedstawiam 12 zachowań, które negatywnie wpływają na atmosferę wśród współpracowników i obniżają komfort pracy w zespole.

1.  Wieczna nieobecność

Zgodnie z raportem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych „w 2015 r. w Rejestrze zaświadczeń lekarskich KSI ZUS zarejestrowano 20 127,9 tys. zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy na łączną liczbę 266 200,7 tys. dni absencji chorobowej. W porównaniu z 2014 r. nastąpił wzrost zarówno liczby zaświadczeń lekarskich (o 6,8%), jak i liczby dni absencji chorobowej (o 5,3%). Warto wiedzieć, że koszty absencji chorobowej to nie tylko wydatki ponoszone z tytułu ubezpieczeń społecznych, ale również koszty związane z nadgodzinami oraz zastępstwem. Pracownicy, którzy są oddelegowani do pracy za osobę wiecznie nieobecną, czują się sfrustrowani faktem, iż wykonują czyjąś pracę.

2. Przedłużone wakacje

Niewłaściwe wykorzystywanie zwolnienia chorobowego to jedno, a chwalenie się na portalu społecznościowym tropikalnymi wakacjami, których okres nieprzypadkowo pokrywa się z tym zapisanym na druku L-4, to brak kultury osobistej, który będzie długo komentowana przez współpracowników.

3. Pracownik „ja wiem najlepiej”

W każdej organizacji można spotkać osobę, która lubi się wymądrzać. Niezależnie od faktycznych umiejętności oraz doświadczenia warto znaleźć w sobie odrobinę pokory, która pozwoli wyhamować chęć przechwalania się. Uwaga, zbytnia skromność – szczególnie fałszywa, również nie jest powodem do dumy.

4. Życie bez tajemnic

Niektórzy pracownicy zapominają, iż w pracy należy zachowywać się profesjonalnie, a biuro to miejsce spotkań biznesowych a nie gabinet psychoterapeuty. Nieustanne mówienie na głos o swoim życiu prywatnym dla wielu pracowników może być deprymujące oraz zwiększać rozkojarzenie. Brak skupienia wpływa na prawdopodobieństwo popełnienia błędu, dlatego lepiej pracować w ciszy niż w towarzystwie plotkującej koleżanki.

5. Mówienie za głośno

Głośny ton zdecydowanie przyciąga uwagę, a umiejętnie modulowany głos ma wpływ na odbiór treści przez słuchaczy. Ale bycie hałaśliwym i za głośnym szczególnie podczas pracy wymagającej skupienia świadczy o braku kultury i samokontroli i jest bardzo denerwujące dla innych. Szczególnie, gdy nie dotyczy spraw biznesowych, a tych prywatnych.

6. (Nie)dyskretni informatorzy

Utrzymanie koleżeńskiej atmosfery może być trudne w momencie, gdy jeden ze współpracowników zdecyduje grzecznie poinformować szefa, że „koleżanka znowu się spóźniła” lub „kolega znowu nie daje sobie rady”. Ta sytuacja stawia w niekomfortowej sytuacji samego szefa i zdecydowanie wpływa na gwałtowne pogorszenie się warunków panujących w zespole.

Polecamy: Jak rozwiązać konflikt w pracy?

 7. Brak samodzielności

Oczywiście koleżeńska pomoc jest bardzo ważna. Gorzej, gdy pracownicy są o nią proszeni bez końca, co wyczerpuje ich cierpliwość. Brak samodzielności w codziennych obowiązkach wiąże się z koniecznością ustanowienia nieustannej kontroli. Niesamodzielny pracownik nie tylko nie wykona zadania do końca, ale również nie będzie potrafił znaleźć odpowiedniej metody i rozwiązania, aby projekt samodzielnie zakończyć. 

8. Bałaganiarstwo

Brak umiejętności zapanowania nad bałaganem panującym w miejscu pracy świadczy nie tylko o braku kultury, ale jest również oznaką braku szacunku do współpracowników. Ponadto często osoby, które nie dbają o przestrzeń wokół swojego biurka, zapominają po sobie posprzątać np. we wspólnej kuchni. Biuro jest miejscem efektywnej pracy oraz jest również często odwiedzane przez klientów. Bałagan nie jest pozytywną wizytówką firmy.

9. Lenistwo i brak efektów

Są osoby, które mają problem z delegowaniem zadań i najchętniej zrobiliby całą pracę samemu, aby uniknąć błędu. Są również tacy, którzy lubią zarobić, ale się nie napracować. Z mojego punktu widzenia lenistwo nie może być tolerowane. Natomiast osoby, które celowo spowalniają pracę zespołu lub robią to z powodu lenistwa, nie tylko nie cieszą się szacunkiem współpracowników, ale również działają na szkodę całej organizacji, gdyż siłę organizacji mierzy się poprzez jej najsłabsze ogniwo.

10. „Wczorajsi” pracownicy

Współpracownicy bardzo negatywnie podchodzą do swoich kolegów, którzy niejednokrotnie przychodzą do pracy, mając za sobą suto zakrapianą alkoholem noc. Osoby, których złe samopoczucie fizyczne i psychiczne po spożyciu alkoholu dezorganizuje pracę zespołu, sprawiają, że praca jest nieefektywna.

11. Poglądy polityczne

Miejsce pracy nie jest najlepszym miejscem do bezkrytycznego afiszowania się ze swoimi poglądami politycznymi oraz podejściem do kwestii wiary lub stereotypów. Głośne manifestowanie swoich poglądów, oraz – co gorsza – oceniania innych pod tym względem może spowodować gwałtowne ochłodzenie stosunków pracowniczych.

12. Brak higieny

Konieczność zachowania higieny osobistej jest sprawą podstawową i zdawałoby się, że nie należy o niej mówić. Jednakże niestety, są pracownicy, którzy zaniedbują tę sferę swojej codzienności. Pracując z taką osobą, inni odczuwają duży dyskomfort oraz zażenowanie. Taka sytuacja psuje atmosferę pracy zarówno dosłownie, jak i w przenośni.

Wydawać by się mogło, iż zachowania, o których wspominam, są brakiem kultury osobistej i nie powinny mieć miejsca w przestrzeni biurowej. Niestety rzeczywistość jest inna i często ludzie nawet nie zdają sobie sprawy, że ich zachowania psują atmosferę w pracy.

Autor: Alain Kaj