Pracownicy sprzątający w hotelach wykonują ciężką fizyczną pracę, jednak wynagrodzenie za tę pracę bywa rażąco niskie. Grupa europosłów przygotowała deklarację w sprawie poprawy warunków pracy dla personelu sprzątającego w hotelach UE. Do zbieranie podpisów posłów Parlamentu Europejskiego zaangażowały się europejskie związki zawodowe.

"Hotelowy personel sprzątający jest odpowiedzialny za ogólne sprzątanie i utrzymanie czystości w pokojach (...) Chociaż praca ta wymaga wysiłku fizycznego, wynagrodzenie za jej wykonywanie bywa niskie; niska jakość przeprowadzanych szkoleń, połączona z niewystarczającą liczbą przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzi do licznych wypadków w czasie pracy"- napisano w dokumencie.

Posłowie wzywają Komisję Europejską, aby przeprowadziła badania i opracowała zalecenia dotyczące lepszych warunków pracy personelu sprzątającego w hotelach w państwach członkowskich. Jednocześnie oczekują wprowadzenia ogólnounijnego systemu ocen, który będzie informował o poziomie warunków pracy w danym miejscu, a także o jego jakości obsługi i czystości.

Według regulaminu PE deklaracja musi zostać podpisana do 12 grudnia przez 376 europosłów. Do akcji zbierania podpisów włączyły się związki zawodowe. Europejska Federacja Żywności, Rolnictwa i Turystyki podkreśla, że dokument byłby wielkim wsparciem przy prowadzeniu negocjacji ws. warunków zatrudnienia tej grupy pracowniczej np. na szczeblu krajowym, w ramach europejskiego sektorowego dialogu społecznego.

Źródło: www.tysol.pl, stan z dnia 31 października 2016 r.