Ruszył nabór do kolejnej, XI już edycji Stypendium im. Lesława A. Pagi. Program wsparcia finansowego ma na celu realizację innowacyjnych projektów edukacyjnych i naukowo-badawczych z zakresu ekonomii i rynku kapitałowego. Mogą brać w nim udział grupy studentów z uczelni z całego kraju. Firma doradcza Deloitte już po raz kolejny jest partnerem tej akcji. Nabór wniosków trwa do 30 listopada 2016 r.

Swoje projekty mogą zgłaszać koła naukowe, stowarzyszenia akademickie, organizacje studenckie, a także nieformalne grupy studentów (od trzech do sześciu osób) studiujących w szczególności na kierunkach ekonomicznych lub prawniczych. Łączna pula grantów w tej edycji wynosi 50 tys. zł. Rekrutacja trwa do 30 listopada 2016, a wyniki prac Kapituły przyznającej stypendia zostaną ogłoszone 23 grudnia 2016 roku. Zgłaszane projekty będą wdrażane od grudnia 2016 r. do czerwca 2017 r. Długofalowym celem Stypendium, oprócz wspierania cennych inicjatyw studenckich, jest wzmocnienie kapitału społecznego Polaków oraz wpieranie ich rozwoju intelektualnego. Aplikacje muszą zawierać opis szczegółowych celów i założeń ich projektu, harmonogram oraz budżet, a także propozycję ewaluacji. W poprzedniej edycji Stypendium im. Lesława A. Pagi dofinansowanie otrzymało dziesięć zespołów.

Więcej: www2.deloitte.com/pl/pl/pages/press-releases/articles/deloitte-wspiera-studentow-w-programie-stypendialnym.html

Źródło: deloitte.com/pl, stan z dnia 2 listopada 2016 r.