Reforma edukacji, jednolity podatek i legislacja unijna – to jedne z najważniejszych zagadnień, którymi będzie musiała zająć się w najbliższym czasie Rada Dialogu Społecznego. Drugi rok działania tej instytucji ma przynieść – poza opiniowaniem rządowych projektów – także więcej własnych inicjatyw RDS – zapowiada Jacek Męcina z Konfederacji Lewiatan. Przez następny rok przewodnictwo w Radzie sprawować będą pracodawcy.

Powołana przez Prezydenta RP 22 października 2015 roku RDS stanowi forum dialogu trójstronnego w Polsce i współpracy między stroną pracowników, pracodawców oraz rządową. Zastąpiła działającą od 1994 r. Komisję Trójstronną do Spraw Społeczno-Gospodarczych, która przez ostatnie lata w ogóle nie funkcjonowała. Pierwszym przewodniczącym RDS został Piotr Duda, szef związku zawodowego „Solidarność”. Jego kadencja skończyła się 22 października, a na ostatnim posiedzeniu na nową przewodniczącą wybrano Henrykę Bochniarz, prezydenta Konfederacji Lewiatan. Zespół RDS proponuje wprowadzenie do Kodeksu pracy rozwiązań promujących mediacje w sporach między pracodawcą a pracownikiem. To m.in. wydłużenie do 21 dni czasu, w jakim pracownik może odwołać się od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy lub może zażądać odszkodowania lub przywrócenia do pracy. Zawarcie umowy o mediację przerywałoby bieg tych terminów.

Więcej: www.biznes.newseria.pl/news/firma/pracodawcy_u_steru_rady,p1597212086

Źródło: newseria.pl, stan z dnia 2 listopada 2016 r.