Prawo.pl
Dowództwo stanowej Gwardii Narodowej w Kalifornii domaga się po latach, aby jej weterani zwrócili...
25.10.2016
Wniosek o wydanie orzeczenia prejudycjalnego skierowany do Trybunału w Luksemburgu (TS UE) został...
Rafał Bujalski
24.10.2016
Lidl Polska przeznaczy w najbliższym czasie 600 000 zł na szkolenia dla pracowników dotyczące...
Inny
24.10.2016
BHP
Mimo że co do zasady środki ochrony indywidualnej powinny być przeznaczone do osobistego użytku...
Maciej Ambroziewicz
24.10.2016
BHP
W Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej trwają prace nad realizacją wyroku TK i poprawą...
24.10.2016
Bezpośrednio po powrocie z urlopu rodzicielskiego w przypadku drugiej ciąży pracownicy przysługuje...
Magdalena Kostrzewa
24.10.2016
Ministerstwo Rozwoju w przetargu na Sukcesywne świadczenie usług przeprowadzkowo - transportowych...
21.10.2016
Ponieważ we współczesnym zarządzaniu ogólnie respektowaną, podstawową regułą jest ta zakładająca...
21.10.2016
HR
Ustawa o ochornie danych osobowych pozwala administratorowi danych (np. klientom biura...
Jarosław Masłowski
21.10.2016
Jeszcze nigdy nie inwestowano tak dużych pieniędzy w oprogramowanie wspierające zarządzanie...
21.10.2016
Od liderów worganizacji zależy cała firma przekonuje Agata Dulnik zAccenture. Współcześni liderzy...
21.10.2016
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHPCzy w wieloosobowej komórce organizacyjnej służby bhp można...
Maciej Ambroziewicz
20.10.2016
BHP
Według informacji podanych przez ZUS , nie ma żadnego zagrożenia dla podwyżek minimalnych emerytur...
Maria Boczek
20.10.2016
Ubezpieczenia społeczne
Książki o tematyce BHP najlepiej sprzedające się w księgarni internetowej www.profinfo.pl w...
Jacek Górski
20.10.2016
BHP
Czas na zmiany, które skończą z fikcją szkoleń w dziedzinie bhp stwierdziła dyrektor CIOP-PIB prof....
Inny
20.10.2016
BHP
Z danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że tylko w 2015 r. w wypadkach przy pracy śmierć...
Agnieszka Rosa
20.10.2016
Dodatki specjalne dla wszystkich żandarmów, wyższe dodatki służbowe dla dowódców kompanii oraz...
20.10.2016
Współistnienie czynników pozazawodowych przy uznanym przez organy narażeniu zawodowym, występującym...
Jarosław Zasada
20.10.2016
BHP
Państwowa Inspekcja Pracy przekazała RPO wyniki kontroli przeprowadzonej między innymi w Szpitalu...
Inny
19.10.2016
BHP
Musimy się liczyć ze zwiększonymi kosztami pracy, które będą rosły szybciej niż do tej pory...
19.10.2016
Pracownik poślizgnął się (potknął) przed drzwiami wejściowymi do zakładu pracy (na terenie...
19.10.2016
Czy informację dla pracowników o przejściu zakładu pracy na podst. art. 231 k.p. podpisuje tylko...
19.10.2016
Pracodawca zatrudnia osobę niepełnosprawną, ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoba ta na...
19.10.2016