Podwyższono do wysokości minimalnego wynagrodzenia kwotę warunkującą możliwość podlegania na wniosek ubezpieczeniu społecznemu rolników w przypadku podjęcia dodatkowej działalności pozarolniczej.

Tak wynika z ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników przyjętej w trakcie 30. posiedzenia Senatu w dniach 15-17 listopada br.

Rolnik lub domownik objęty ubezpieczeniem rolniczym będzie mógł zarobić z działalności pozarolniczej, np. z tytułu wykonywania umowy agencyjnej, zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, kwotę do wysokości minimalnego wynagrodzenia. Obecnie rolnik lub domownik może na wniosek podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników, mimo objęcia go ubezpieczeniem w systemie powszechnym, o ile wynagrodzenie z tytułu działalności pozarolniczej nie przekracza 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia w rozliczeniu miesięcznym.

Ponadto nowelizacja pozwala prezesowi KRUS na lokowanie wolnych środków funduszu administracyjnego. Ustawa przewiduje też, że nawiązanie stosunku pracy wobec niektórych kategorii pracowników KRUS nastąpi na podstawie aktu powołania (nie tylko kierowników, lecz także zastępców kierowników, dyrektorów i ich zastępców).

Ustawa została uchwalona bez poprawek. Był to poselski projekt.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: www.senat.gov.pl, stan z dnia 21 listopada 2016 r.