Z raportu wynika, że 85,5 proc. respondentów aktywnych lub potencjalnie aktywnych zawodowo nie planuje opuszczenia kraju w najbliższych miesiącach.

Najwyższy odsetek (w historii tego badania, tj. od września 2014 r.) osób, które rozważały emigrację zarobkową, odnotowano w marcu 2015 r. Wówczas deklarowało to prawie 21 proc. badanych. 77 proc. respondentów w 2015 r. nie planowało opuszczenia kraju z powodu pracy.

Według prezesa Zarządu Work Service Macieja Wituckiego, Polacy rzadziej chcą wyjeżdżać z kraju, ponieważ odczuwają wyraźną poprawę na rodzimym rynku pracy. "Znalezienie zatrudnienia nie stanowi dużego problemu dla kandydatów, a pracodawcy częściej rekrutują nowych pracowników" - skomentował. Zwrócił uwagę, że nawet jeśli do naszych rodaków docierają informacje o słabszych danych makroekonomicznych, wolą zostać w kraju, niż ryzykować wyjazd za granicę.

Zdaniem Wituckiego na spadek liczby osób, która myśli o emigracji, wpływ może mieć niestabilna sytuacja w Europie spowodowana decyzją o Brexicie, a także niższe bezpieczeństwo, spowodowane zagrożeniami terrorystycznymi.

Zobacz: Eksperci: pracodawcy wskazują na szereg barier dot. delegowania pracowników

Z badania wynika, że 38 proc. ankietowanych uważa, że zagrożenia zamachami terrorystycznymi w Europie negatywnie wpływają na ich decyzje o wyjeździe. Dla 53 proc. respondentów tego typu zagrożenia nie mają na to wpływu. 4 proc. badanych nie wyraziła zdania w tej sprawie.

W badaniu zauważono, że najczęściej wybieranymi kierunkami emigracji nadal są Niemcy (17 proc.) i Wielka Brytania (14 proc.). Na trzecim miejscu - pierwszy raz w historii tego badania - uplasowały się Stanu Zjednoczone z wynikiem 8 proc. Zdaniem pełnomocnika zarządu Work Service Krzysztofa Inglota wzrost zainteresowania emigracją za ocean spowodowana jest zapowiedziami podczas kampanii wyborczej prezydenta elekta Donalda Trumpa ws. zniesienia wiz dla Polaków.

Głównym i niezmiennym powodem, który skłania Polaków do emigracji są wyższe niż w Polsce zarobki. Jako ten powód chęć wyjazdu wskazało 70 proc. badanych. W drugiej kolejności wskazywane są: możliwość podróżowania i zwiedzania świata oraz brak odpowiedniej pracy w Polsce (27 proc.). Mniej osób wybiera emigrację ze względu na lepsze warunki socjalne (19 proc.).

Badanie, przeprowadzone w dniach 19-21 sierpnia 2016 r., na zlecenie Work Service przygotowało Millward Brown. Zrealizowano je na próbie 634 osób pracujących, bezrobotnych, uczących się oraz przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych. Próbę dobrano z ogólnopolskiej reprezentatywnej próby dorosłych 1 tysiąca Polaków (zgodnej ze strukturą populacji pod względem płci, wieku, wykształcenia oraz klasy wielkości i miejsca zamieszkania). Wykluczono z niej: emerytów, rencistów oraz osoby zajmujące się domem.(PAP)